Wykaz szkół przeznaczonych do likwidacji w 2012 roku

Plik umieszczono na stronie 20. 01. 2012 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP informuje, iż 13 stycznia 2012 r. otrzymał do zaopiniowania projekty uchwał Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie:

1. Likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4 w Łodzi przy ul. J. Tuwima 12a.
2. Likwidacji XXVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. T. Mostowskiego 23/27.
3. Likwidacji XLI Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51.
4. Likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 9 w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12.
5. Likwidacji XLVIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12.
6. Rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12.
7. Likwidacji Technikum nr 8 w Łodzi przy ul. A. Naruszewicza 35.
8. Likwidacji Technikum Uzupełniającego nr 8 w przy ul. A. Naruszewicza 35.
9. Likwidacji VIII Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. A. Naruszewicza 35.
10. Likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 w Łodzi przy ul. A. Naruszewicza 35.
11. Likwidacji Szkoły Policealnej nr 8 w Łodzi przy ul. A. Naruszewicza 35.
12. Rozwiązania Zespołu Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi przy ul. A. Naruszewicza 35.
13. Likwidacji XI Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. Astronautów 19.
14. Likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19.
15. Likwidacji Technikum nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19.
16. Likwidacji Szkoły Policealnej nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19.
17. Rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Astronautów 19.
18. Likwidacji technikum nr 14 w Łodzi przy ul. H. Siemiradzkiego 4/8.
19. Likwidacji XIV Liceum Profilowanego w Łodzi przy ul. H. Siemiradzkiego 4/8.
20. Likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 w Łodzi przy ul. H. Siemiradzkiego 4/8.
21. Likwidacji XLIX liceum Ogólnokształcącego w Łodzi przy ul. H. Siemiradzkiego 4/8.
22. Rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi
przy ul. H. Siemiradzkiego 4/8.
23. Likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi
przy ul. Spadkowej 11.

W uzasadnieniach do likwidacji podane są przyczyny dotyczące przede wszystkim:
- niżu demograficznego w Łodzi, systematycznie malejącej liczby uczniów i oddziałów w szkołach,
- warunków lokalowych, niepełnego wykorzystania bazy lokalowej, rosnących kosztów kształcenia przypadających na jednego ucznia oraz niskiej efektywności kształcenia.

ZNP w terminie 30 dni od otrzymania projektów uchwał wyda opinię, analizując szczegółowo podane przyczyny. Związek przeprowadzi również rozmowy z pracownikami zatrudnionymi w tych szkołach, jak również z rodzicami uczniów.