22. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

Plik umieszczono na stronie 14. 11. 2011 r.

 

11 listopada 2011 r. w Łódzkim Klubie Nauczyciela już po raz 22. Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP zorganizował swoje święto - Święto Okręgu Łódzkiego ZNP. Podczas uroczystości pracownikom oświaty i działaczom ZNP wręczono medale i odznaczenia państwowe, resortowe i związkowe za ich szczególne osiągnięcia w działalności oświatowej, związkowej i społecznej.

W uroczystej gali uczestniczyli Krzysztof Kwiatkowski Minister Sprawiedliwości RP, Dariusz Joński i Artur Ostrowski posłowie na Sejm RP, Sławomir Broniarz Prezes ZNP, Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, Krzysztof Baszczyński Wiceprezes ZG ZNP, Ryszard Kowalik Prezes Okręgu Kujawsko-Pomorskiego ZNP, Mariola Mirecka Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Łodzi, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz licznie przybyli członkowie ZNP.

Obchody Święta Okręgu prowadzili Marek Ćwiek prezes Okręgu Łódzkiego ZNP i Jadwiga Tomaszewska wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

„Dzisiaj mamy szczególną okazję do świętowania tego, że wspólnym wysiłkiem można osiągnąć wielki sukces. Dobitnie pokazują to wydarzenia 1918 roku. Niech burzliwa przeszłość Ojczyzny pozwoli nam wyciągnąć wnioski i będzie dla nas wszystkich zachętą do tworzenia lepszego jutra” – tymi słowami Marek Ćwiek rozpoczął uroczystość.

Na wniosek związkowych ogniw w czasie Święta Okręgu przyznano Złoty Krzyż Zasługi, 4 Medale Złote za Długoletnią Służbę, 3 Medale Srebrne za Długoletnią Służbę, 24 Złote Odznaki ZNP oraz 20 Odznak za 50-letnią przynależność do ZNP. Wręczono również legitymacje nowym członkom ZNP.

Złoty Krzyż Zasługi otrzymała Ewa Ziółkowska wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczono Jolantę Cyprowską-Wasiak, Danutę Sobaniec, Ewę Stefańską i Annę Walczak, a Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: Małgorzatę Wójtowicz, Roberta Brzozowskiego i Zofię Pawlicką.

Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości wręczył Medal Pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości. Otrzymał go Włodzimierz Zawisza, radca prawny od wielu lat zatrudniony w biurze okręgu.

W podziękowaniu za dotychczasową współpracę z okręgiem łódzkim ZNP i wspieranie łódzkiej oświaty ministrowi sprawiedliwości wręczono miniaturę Pomnika Ławki Szkolnej i list gratulacyjny.

Składając odznaczonym gratulacje, goście honorowi z najwyższym uznaniem wyrażali się o roli i dokonaniach ZNP w rozwoju oświaty oraz działaniach na rzecz poprawy warunków pracy na terenie miasta i województwa.

Uroczystość uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Poltex” pod kierownictwem artystycznym Dariusza Nawrockiego. Artyści wystąpili z koncertem polskich pieśni i tańców narodowych. Wspólne śpiewy dostarczyły wszystkim wielu wzruszeń.

Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali okolicznościowy tort. W pomieszczeniach Łódzkiego Klubu Nauczyciela panowała wspaniała, serdeczna atmosfera. Rozmowom i wspomnieniom towarzyszyły polskie pieśni ludowe w wykonaniu zespołu „Poltex”.