Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Plik umieszczono na stronie 11. 10. 2011 r.

 

Koleżanki, Koledzy,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy oświaty!

W imieniu Zarządu Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom administracji i obsługi serdeczne życzenia, aby praca w szkole i placówkach oświaty przynosiła ze sobą jak najwięcej satysfakcji, radości i sukcesów.

Trudna i odpowiedzialna praca z dziećmi i młodzieżą wymaga społecznego uznania, szacunku oraz atmosfery spokoju. Potrzebne są one szczególnie teraz, kiedy media tak często krytykują czas pracy i rzekome „przywileje” nauczycieli, kiedy domagają się likwidacji Karty Nauczyciela.

ZNP od dawna dostrzega, że wiele zmian zachodzących w systemie polskiej oświaty jest niewłaściwych, a zarządzanie i finansowanie wymaga wielu korekt. Tworzenie sprawnie funkcjonującej edukacji powinno odbywać się w trakcie społecznej dyskusji, a głos związków zawodowych w sprawach oświaty powinien być znaczący.

Dziękujemy za zaangażowanie w związkową pracę i wspieranie naszych inicjatyw. ZNP zawsze będzie bronił praw i godności pracowników oświaty. To dzięki Waszej pomocy, razem z rodzicami uczniów, obroniliśmy wiele szkół i miejsc pracy przed likwidacją. Razem wspólnymi siłami możemy osiągnąć wiele.

Chcielibyśmy, aby przekonanie, że związek zawodowy jest niezbędny w każdej szkole, było codziennie potwierdzane w działalności związkowej.
Życzmy sobie, aby Dzień Edukacji Narodowej przyniósł nadzieję na właściwe docenienie pracy wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

MAREK ĆWIEK
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

Łódź, 14 października 2011 r.