Co oferują partie w swoich programach wyborczych?

Plik umieszczono na stronie 26. 09. 2011 r.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego pod koniec sierpnia zaproponował pięciu partiom - PO, PiS, SLD, PSL, PJN - podpisanie „Porozumienia na rzecz statusu zawodowego nauczycieli”, w którym strony zobowiązują się do utrzymania statusu zawodowego nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela.

W toczącej się kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu jasne stanowisko partii w tej sprawie będzie wyraźnym sygnałem dla wszystkich nauczycieli w Polsce i będzie służyć pomocą w podjęciu decyzji o poparciu konkretnych osób.

Zachęcamy do zapoznania się z edukacyjnymi programami wyborczymi partii.

Poniżej programy wyborcze (w kolejności alfabetycznej):

PiS
PJN
PO
PSL
SLD