Debata Oświatowa w Łódzkim Klubie Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 23. 09. 2011 r.

 

22 września 2011 r. Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP zorganizował w Łódzkim Klubie Nauczyciela Debatę Oświatową, do której zaproszeni zostali kandydaci do Sejmu - Elżbieta Królikowska-Kińska (lista PO) i Małgorzata Niewiadomska-Cudak (SLD) oraz Senatu - Piotr Adamczyk (PiS). W debacie nie uczestniczyła E. Królikowska-Kińska. Wśród gości debaty byli m.in.: Iwona Śledzińska-Katarasińska, poseł na Sejm i Wiesława Zewald, doradca Wojewody Łódzkiego do spraw oświaty.

Uczestnicy debaty odpowiadali na pytania przygotowane przez organizatorów i zadawane przez publiczność. Pytania dotyczyły spraw i problemów oświatowych.

Małgorzata Niewiadomska-Cudak jest za upowszechnieniem wychowania przedszkolnego poprzez objęcie przedszkoli subwencją oświatową. Opowiada się za utrzymaniem ustawy Karta Nauczyciela w obecnym kształcie, sprzeciwia się likwidacji małych szkół i prywatyzacji placówek oświatowych.

Piotr Adamczyk mówił, iż jest przeciwny zwiększeniu pensum godzin nauczycielskich zapisanych w Karcie Nauczyciela. Według Niego kuratoria należy podporządkować ministerstwu edukacji, a nie wojewodom. Przeciwny jest również integracji w szkołach masowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza upośledzonych umysłowo.