Konferencja prasowa prezesa Okręgu Łódzkiego ZNP - 12 września 2011 r.

Plik umieszczono na stronie 13. 09. 2011 r.

 

Na konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie Okręgu przy ulicy Piotrkowskiej 137/139, prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek poinformował, że ZNP wystąpił do Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej z żądaniem 7% podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, z wyrównaniem od 1 września 2011 roku, domagając się równocześnie podjęcia rozmów i spisania porozumienia w tej sprawie.

W przypadku niezrealizowania w ciągu 7 dni postulatów przedstawionych przez ZNP podjęte zostaną działania przewidziane prawem związkowym, włącznie z wejściem w spór zbiorowy z Prezydentem Miasta Łodzi i podjęciem akcji protestacyjnej.

Prezes Okręgu przedstawił również konsekwencje wprowadzenia nowego systemu opłat za przedszkola miejskie. Decyzją łódzkich radnych każda godzina pobytu dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową (5 godzin) to koszt 2 zł i 8 groszy.

Według informacji ZNP w następstwie tych zmian duża część rodziców w Łodzi płaci więcej za przedszkole. Jednak dzięki rozsądkowi radnych, którzy nie wywindowali stawki godzinowej, nie są to zbyt duże kwoty. Najczęściej wynoszą od 30 do 100 zł w miesiącu. Nowy system opłat spowodował również konieczność wykonywania dodatkowych czynności przez nauczycieli, muszą oni ewidencjonować co godzinę pobyt dziecka w przedszkolu, jeśli przekroczy on czas pięciogodzinnej podstawy programowej.

Prezes podkreślił, że Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje rozwiązać problem stale rosnących opłat za publiczne przedszkola poprzez objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Oznacza to, że gminy będą otrzymywać z budżetu państwa pieniądze na zagwarantowanie edukacji przedszkolnej każdemu dziecku. Związek proponuje również, aby prawo do wychowania przedszkolnego miały już dzieci od drugiego roku życia (dziś mają je maluchy w wieku od 3 do 5 lat).

- Już od 1 września przyszłego roku, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, każdy sześciolatek będzie musiał rozpocząć edukację szkolną. Z tego też powodu połączone roczniki sześcio- i siedmiolatków razem pójdą do pierwszej klasy. Siedmiolatków w Łodzi będzie o 20% mniej, bo tylu z nich rozpoczęło edukację wcześniej, czyli już od września tego roku. Tak duża liczba dzieci w pierwszych klasach będzie miała swoje konsekwencje. Władze miasta, dyrektorzy szkół oraz rodzice będą musieli zmierzyć się z problemem braku odpowiedniej ilości sal lekcyjnych w szkołach podstawowych oraz nadmiernej liczby uczniów w klasach – powiedział prezes Okręgu Łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.

Zasygnalizował również konieczność zabezpieczenia w przyszłorocznym budżecie miasta dodatkowych środków finansowych na oświatę. Powinny one być przeznaczone na odpowiednie przygotowanie szkół do przyjęcia podwójnej ilości pierwszoklasistów, czyli adaptację sal lekcyjnych, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz zatrudnienie dodatkowych nauczycieli nauczania zintegrowanego w klasach I-III.

W konferencji uczestniczyli również wiceprezesi Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP oraz radna Rady Miejskiej w Łodzi Małgorzata Niewiadomska-Cudak.