Najlepszym rozwiązaniem jest finansowanie przedszkoli z budżetu

Plik umieszczono na stronie 12. 09. 2011 r.

 

Komunikat ZNP (8.09.2011)

Związek Nauczycielstwa Polskiego uważa, że najlepszym rozwiązaniem problemu rosnących opłat za publiczne przedszkola jest objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową.

Związek Nauczycielstwa Polskiego złożył w Sejmie w 2010 r. (po raz drugi) obywatelską inicjatywę ustawodawczą upowszechniającą wychowanie przedszkolne „Przedszkole dla każdego dziecka”, pod którą podpisało się ponad 150 tysięcy osób. Po pierwszym czytaniu w Sejmie, które miało miejsce pod koniec października 2010 r., projekt czeka na dalsze procedowanie. Niestety, do tej pory posłowie nie zajęli się obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Celem obywatelskiego projektu jest zagwarantowanie każdemu dziecku już od drugiego roku życia miejsca w publicznym przedszkolu finansowanym z budżetu państwa. Od lat 90. prowadzenie i finansowanie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządów, finansowanym z ich dochodów. Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Oznacza to, że gminy będą otrzymywać z budżetu państwa pieniądze na zapewnienie edukacji przedszkolnej każdemu dziecku (tak jest w przypadku nauki w szkole). Związek proponuje również, aby prawo do wychowania przedszkolnego miały dzieci już od drugiego roku życia (dziś mają je maluchy w wieku
3-5 lat, a w wyjątkowych sytuacjach do przedszkoli przyjmowane są już dzieci 2,5-letnie).

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP