Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń

Plik umieszczono na stronie 12. 09. 2011 r.

 

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, przeprowadzonego w 2010 roku przez Sedlak & Sedlak (firma doradztwa personalnego) wynika, że średnie wynagrodzenie dyrektorów szkół wyniosło 4 396 zł brutto, a nauczycieli dyplomowanych 3 000 zł. Zarobki nauczycieli mianowanych kształtowały się na poziomie 2 500 zł, a kontraktowych 2 100 zł. Najmniej zarabiali nauczyciele wychowania przedszkolnego - 1 840 zł brutto.

Wynagrodzenia nauczycieli różnej płci kształtowały się na zbliżonym do siebie poziomie. Nie odnotowano wyraźnych różnic w zarobkach między kobietami a mężczyznami wykonującymi zawód nauczyciela mianowanego (2 500 zł). Kobiety posiadające status nauczyciela dyplomowanego otrzymywały 3 000 zł, a mężczyźni ok. 3 200 zł. 

Wynagrodzenia nauczycieli na świecie w 2010 roku.

Zarobki nauczycieli w różnych krajach charakteryzują się dużymi dysproporcjami. Najwyższe płace otrzymują przedstawiciele tego zawodu uczący w szkołach w Luksemburgu. Początkowo płaca w odpowiedniku polskiego liceum wynosi tam ok. 71 500 USD rocznie. Wysokie płace oferują również niemieckie, duńskie i holenderskie szkoły. Roczne wynagrodzenia początkujących belfrów w tych krajach kształtują się na poziomie od ok. 33 000 do 51 722 USD. W zestawieniu OECD słabo wypadają Czechy, Węgry i Polska. Rozpoczynający pracę nauczyciele liceum w tych krajach zarabiają rocznie od 9 173 USD w Polsce do 16 587 USD w Czechach.

Roczne wynagrodzenie nauczycieli liceum z 15-letnim stażem pracy w wybranych krajach:

- Luksemburg 98,8 tys. USD
- Niemcy 63,6 tys. USD
- Irlandia 54,1 tys. USD
- Czechy 23,5 tys. USD
- Polska 18,5 tys. USD.

Więcej na stronie: http://www.wynagrodzenia.pl/artykul.php/wpis.2319