Spór zbiorowy - 2011 r.

Plik umieszczono na stronie 08. 09. 2011 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP i Zarządy Oddziałów Łódzkich informują, iż od dłuższego czasu czynią starania o pozyskanie środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w Łodzi.

Wielokrotne spotkania z Kierownictwem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, Skarbnikiem Miasta oraz z Wiceprezydentem Łodzi Panem Krzysztofem Piątkowskim nie przyniosły pożądanego skutku.

Decydujące naszym zdaniem spotkanie w tej sprawie z władzami Miasta odbędzie się 9 września 2011 roku.

Informujemy, iż nie satysfakcjonuje nas zaproponowana 5% podwyżka od 1 grudnia 2011 roku. ZNP domaga się 7% podwyżki płac dla pracowników niepedagogicznych, z wyrównaniem od 1 września 2011 roku.

W przypadku niezrealizowania postulatów przedstawionych przez ZNP podjęte zostaną działania przewidziane prawem związkowym, włącznie z wejściem w spór zbiorowy z Prezydentem Miasta Łodzi i akcją protestacyjną w szkołach i placówkach oświatowych.