List Prezesa ZNP z okazji Nowego Roku Szkolnego 2011/2012

Plik umieszczono na stronie 01. 09. 2011 r.

 

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Nauczycielki i Nauczyciele!

Nowy rok szkolny będzie kolejnym, w którym przyjdzie nam stawić czoła atakom na publiczną edukację, kolejnym rokiem walki o zachowanie praw pracowniczych, jakie gwarantuje nam Karta Nauczyciela. Dlatego tak niezmiernie ważne dla oświaty będą jesienne wybory do parlamentu. Zachęcam wszystkich do dokładnego przeanalizowania edukacyjnych programów wyborczych oraz dotychczasowych dokonań partii. Nie podejmujmy pochopnie decyzji 9 października! Sprawdźmy, czy politycy są w stanie zaoferować nam alternatywę dla neoliberalnych pomysłów, polegających na komercjalizacji i prywatyzacji publicznej oświaty, które na świecie poddawane są coraz ostrzejszej krytyce. Świadczą o tym m.in. dokumenty tegorocznego VI Światowego Kongresu Międzynarodówki Edukacyjnej.

Będzie to kolejny rok, w którym będziemy apelować do Was o solidarność i wsparcie w tej walce. Tylko dzięki Waszej aktywności udawało się nam dotychczas bronić idei publicznej, dostępnej dla wszystkich edukacji, postrzeganej jako społeczne dobro, a nie towar. Przed nami wielkie wyzwania, jeśli nie chcemy, by Warszawa, czy Łódź stały się widownią podobnych protestów i walk ulicznych, jak Londyn czy Madryt.

Będzie to też kolejny rok zmian w oświacie. Od 1 września w przedszkolach i gimnazjach zacznie obowiązywać nowa formuła kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest indywidualne podejście do uczniów, udzielanie im pomocy zarówno w pokonywaniu trudności, jak i rozwijaniu zainteresowań. Idea, aby w szczególny sposób otoczyć wsparciem osoby ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest bez wątpienia słuszna i potrzebna. Niestety, krytycznie oceniam sposób wprowadzania przez MEN tych zmian, polegający na przeniesieniu ciężaru nowych zadań na barki nauczycieli i wychowawców, mających prowadzić zajęcia edukacyjno-terapeutyczne w przedszkolach i szkołach. Obawiam się także o przygotowanie szkół, dzisiaj w dużej mierze niedostosowanych do nowych wymagań.

W rozpoczynającym się nowym roku szkolnym będziemy potrzebowali Was i Waszej rady. Waszych głosów, domagających się rzetelnej, poważnej debaty o polskiej edukacji oraz jakości kształcenia!

Zapraszamy Was do współpracy, do wstępowania do Związku Nauczycielstwa Polskiego, najstarszej i posiadającej największy dorobek organizacji nauczycielskiej w Polsce.

Możecie liczyć na nas, na ZNP, które, jak zawsze lojalnie będzie bronić spraw dla Was i dla edukacji najważniejszych.

Będziemy z Wami!
Dobrego Nowego Roku Szkolnego!

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP