Wyniki badań ankietowych w oddziałach ZNP na terenie województwa łódzkiego dotyczących zwolnień nauczycieli i pracowników oświaty oraz likwidacji szkół

Plik umieszczono na stronie 22. 08. 2011 r.

 

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP przeprowadził w lipcu badania ankietowe w oddziałach ZNP na terenie województwa łódzkiego dotyczące zwolnień nauczycieli i pracowników oświaty oraz likwidacji szkół.

Informujemy, iż w województwie łódzkim z dniem 31 sierpnia 2011 roku rozwiązany zostanie stosunek pracy z 285 nauczycielami (nie wliczono odchodzących na emeryturę), a ponad 500 otrzyma ograniczenie wymiaru zatrudnienia. Dotyczy to szczególnie nauczycieli języka polskiego, wychowania fizycznego i anglistów. W Łodzi wypowiedziano umowy o pracę 128 nauczycielom, a z 57 nie przedłużono umów czasowych. Dane te potwierdził w lipcu Wydział Edukacji Urzędu Miasta. Od nowego roku szkolnego pracę straci również 87 pracowników obsługi i administracji zatrudnionych na terenie województwa.

Podane przez nas liczby mogą ulec zmianie ze względu na wprowadzanie aneksów w organizacji pracy szkół i dodatkowe zatrudnienie nauczycieli. Dzięki rozmowom prowadzonych przez przedstawicieli ogniw związkowych z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, jak również z władzami samorządowymi, wśród zwalnianych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych niewielu jest członków ZNP.

W całym kraju od 1 września pracę może stracić nawet około 5 tysięcy nauczycieli. Wśród nich są również ci, którym nie zostaną przedłużone umowy o pracę zawarte na czas określony.

Mniej pracy w szkołach to przede wszystkim efekt niżu demograficznego, likwidacji wielu szkół oraz zmniejszenia ilości oddziałów, które są dzielone na grupy (np. na zajęciach językowych, wychowania fizycznego, czy laboratoryjnych). Według GUS do 2015 r. ubędzie aż 273 tys. uczniów w porównaniu ze stanem w roku 2007, czyli w szkołach zniknie około 9 tys. oddziałów.

Wzrost bezrobocia wśród nauczycieli jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. W wielu powiatowych urzędach pracy nie ma żadnej oferty pracy dla nauczycieli. Dlatego jednym z najważniejszych zadań ZNP na najbliższe lata będzie przeciwdziałanie redukcji etatów w oświacie, a także zapobieganie likwidacji lub przekazywaniu szkół podmiotom niepublicznym.

Z ankiet wynika również, że zlikwidowanych zostanie 17 szkół, a 6 będzie przekazanych do prowadzenia podmiotom niepublicznym.

Działania związku doprowadziły do zaniechania likwidacji przez organy samorządowe w 2011 r. prawie 30 szkół na terenie województwa łódzkiego, a także ograniczyły wprowadzanie w placówkach oświatowych zewnętrznych firm obsługowych.

 

Wyniki zbiorcze ankiety przeprowadzonej w województwie łódzkim

Likwidacja i przekazywanie placówek, zwolnienia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych od 1 września 2011 r.

Likwidacja miejsc pracy poprzez wprowadzenie firm zewnętrznych (sprzątających, kateringowych) w placówkach oświatowych