Nowa struktura i organizacja kształcenia zawodowego

Plik umieszczono na stronie 30. 06. 2011 r.

 

1 lipca w Sejmie RP odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Nad zmianami w ustawie wspólnie procedowały będą - w trybie pilnym - sejmowe komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt zakłada dostosowanie struktury i organizacji szkolnictwa do nowego modelu kształcenia zawodowego i ustawicznego. W nowym modelu kształcenie zawodowe będzie realizowane na poziomie ponadgimnazjalnym wyłącznie w dwóch typach szkół dla młodzieży, tj. w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej oraz w 4-letnim technikum. Osoby dorosłe będą miały możliwość uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych tylko w formach kursowych. W systemie szkolnym funkcjonować będą cztery typy szkół dla dorosłych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna.

Projekt ustawy zawiera rozwiązania umożliwiające organom prowadzącym tworzenie centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez łączenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego lub ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkół dla dorosłych.

To tylko niektóre z projektowanych zmian. Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy, który dostępny jest na stronie internetowej Sejmu RP (www.sejm.gov.pl), numer druku 4353. Prosimy również o pilne zgłaszanie uwag na adres poczty elektronicznej ZNP: zdspe@znp.edu.pl