Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt „Nauczyciel jutra - doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL”

Plik umieszczono na stronie 08. 06. 2011 r.

 

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza zainteresowanych nauczycieli na konferencję podsumowującą projekt „Nauczyciel jutra - doskonalenie ICT z certyfikatem ECDL” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, która odbędzie się 17 czerwca 2011 roku w godzinach 13.00 - 17.00
- Aula A, Łódź, ul. Matejki 22/26.

Konferencja odbywać się będzie w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego organizowanych przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Tematyka konferencji dotyczy problematyki nowoczesnych metod nauczania, wyznaczania kierunków kształcenia, podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia nauczycieli, jak i znaczenia propagowania idei społeczeństwa informacyjnego. Prezentacje obejmą zagadnienia związane z wykorzystaniem technologii informatycznych i multimediów w pracy nauczyciela oraz możliwością ich wykorzystania w dydaktyce.
Konferencja stanowić bowiem będzie forum wymiany doświadczeń nauczycieli.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

/-/ MAREK ĆWIEK
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP