Informacja dotycząca konsultacji ws. podwyżek od 1 września 2011 r.

Plik umieszczono na stronie 04. 06. 2011 r.

 

Zakończyły się konsultacje społeczne ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli od 1 września 2011 r. W tej sprawie wiceminister Lilla Jaroń 28 marca i 30 maja br. spotkała się ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.

Zespół negocjacyjny Związku Nauczycielstwa Polskiego pod przewodnictwem wiceprezesa ZG ZNP Krzysztofa Baszczyńskiego nie podpisał porozumienia ws. projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (kliknij link), bowiem propozycja ZNP dotycząca zwiększenia udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym, nie została uwzględniona.

ZNP wskazał konkretne źródło sfinansowania zwiększenia udziału płacy zasadniczej m.in. poprzez urealnienie środków przeznaczonych np. na odprawy emerytalne. Zdaniem ZNP, kwota w wysokości ponad 228 mln zł - planowana na odprawy emerytalne - jest znacznie przeszacowana, ponieważ nowe rozwiązania emerytalne spowodowały, iż na emeryturę odchodzi już dzisiaj nieznaczna ilość nauczycieli. Stąd ZNP wnioskował, aby na ten cel zarezerwować ok. 128 mln zł, a pozostałą kwotę przeznaczyć na wzrost wynagrodzeń zasadniczych.

Informujemy, że podczas wcześniejszych rozmów ZNP wskazał również inne źródła sfinansowania większych - niż proponowane przez MEN - podwyżek. Niestety, propozycje te nie zostały przyjęte przez stronę rządową.

Strony uzgodniły, że kontynuowane będą prace Grupy roboczej ds. struktury wynagrodzenia nauczycieli w celu wypracowania przyszłych rozwiązań.

Związek podczas tych rozmów będzie prezentował korzystne dla nauczycieli rozwiązania. Głównym celem ZNP jest zmiana struktury wynagrodzenia, która ma doprowadzić do zwiększenia udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu, co spowoduje, iż nauczyciele otrzymają większe – gwarantowane rozporządzeniem – pensje.

Proponowane minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego od 1 września 2011 r. dla nauczyciela z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym wynoszą:
- dla nauczyciela stażysty: 2182 zł (143 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela kontraktowego: 2246 zł (147 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela mianowanego: 2550 zł (167 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej)
- dla nauczyciela dyplomowanego: 2995 zł (196 zł więcej od stawki aktualnie obowiązującej).