Proces likwidacji szkół w Łodzi nie został zakończony

Plik umieszczono na stronie 31. 05. 2011 r.

 

Na posiedzeniu Sesji Rady Miasta 18 maja 2011 r. głosami radnych PO odrzucony został obywatelski projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwał o zamiarze likwidacji i przekształcenia szkół i placówek oświatowych w Łodzi, pod którym zebraliśmy ponad 20 tysięcy podpisów.

Władze miasta Łodzi wycofały się z zamiaru likwidacji pięciu szkół tj. SP nr 40 (ul. Praussa), SP nr 141 (ul. Zakładowa), SP nr 203 (ul. Pomorska) oraz Gimnazjum nr 20 (ul. Olimpijska) i LV LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 (ul. Strykowska).
Na Sesji podjęto również uchwały o likwidacji z dniem 1 września 2013 r. Gimnazjum nr 45 (ul. Kadłubka), XLVI Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 19 (ul. Żeromskiego) i LI Liceum Ogólnokształcącego w ZSP nr 22 (ul. Przybyszewskiego). O przyjęciu uchwał zadecydowali radni Platformy Obywatelskiej i niezrzeszeni (wyrzuceni z PiS). Radni klubów SLD i PiS byli przeciwni likwidacjom.

Radni Rady Miejskiej podtrzymali zamiar zamknięcia kolejnych szkół, podejmując stosowne uchwały. Z dniem 31 sierpnia 2012 r. mają być zlikwidowane: Gimnazjum nr 4 (ul. Tuwima), Gimnazjum nr 24 (ul. Ogrodowa), XXVIII LO (ul. Mostowskiego), XLI LO (ul. Pojezierska), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 9 (ul. Żabia), Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 (ul. Naruszewicza), ZSP nr 11 (ul. Księży Młyn), ZSP nr 14 (ul. Siemiradzkiego) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 (ul. Spadkowa). Ostateczne uchwały o ewentualnej likwidacji tych szkół zostaną przegłosowane w terminie późniejszym.

Na sesji Rady Miejskiej Wiceprezydent K. Piątkowski przedstawił ponadto propozycję zmiany lokalizacji niektórych szkół przewidzianych do likwidacji. Od 1 września tego roku Gimnazjum nr 4 ma zostać przeniesione do Gimnazjum nr 5 przy ul. Sienkiewicza, XLI LO z ul. Pojezierskiej przeniesione do XXX LO przy ul. Obornickiej, ZSO nr 9 - do ZSP nr 4 przy ul. Stawowej, ZSP nr 11 - do ZSP nr 2 przy ul. Astronautów, a ZSP nr 14 - do ZSP nr 15 przy ul. Kopcińskiego. Głosowanie nad uchwałami o przeniesieniu i zmianie sieci szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przełożono na następną sesję Rady Miasta.

Zgodnie z obowiązującym Porozumieniem zawartym pomiędzy Prezydentem J. Kropiwnickim a ZNP i oświatową „Solidarnością” związki mają prawo do opiniowania zmian sieci szkolnej w Łodzi.

Dziękujemy Wszystkim, którzy razem z nami podjęli działania o dobro łódzkiej oświaty i jej pracowników, o poprawę jakości edukacji oraz lepsze warunki nauki i pracy. Procedury likwidacyjne nie zostały jeszcze zakończone. Na kształt zmian w łódzkiej oświacie ma wpływ również nasza determinacja i aktywne działania.

Związek Nauczycielstwa Polskiego cały czas deklaruje wolę rozmów z władzami miasta na temat strategii rozwoju i funkcjonowania edukacji w Łodzi na najbliższe lata.