Dziennik Łódzki wprowadził czytelników w błąd

Plik umieszczono na stronie 20. 05. 2011 r.

 

W związku z artykułem „Solidarność walczy o szkoły” (17.5.2011 Polska Dziennik Łódzki), na podstawie art. 31. Ustawy Prawo prasowe (zgodnie z którym, „na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki organizacyjnej redaktor naczelny redakcji właściwego dziennika lub czasopisma jest obowiązany opublikować bezpłatnie: (...) rzeczową odpowiedź na stwierdzenie zagrażające dobrom osobistym”), Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP zwrócił się z pismem do Redakcji Dziennika Łódzkiego o opublikowanie poniższej odpowiedzi.

 

Odpowiedź ZNP

Tekst „Solidarność walczy o szkoły” (17.5.2011 Polska Dziennik Łódzki) opisuje działania w obronie placówek, które chcą zlikwidować władze Łodzi. Działania te są podejmowane przez wiele środowisk skupiających rodziców, pracowników i samorządowców. W imieniu pracowników występują przedstawiciele związków zawodowych: Związku Nauczycielstwa Polskiego i oświatowej „Solidarności”. Niestety, tytuł artykułu mówi wyłącznie o działaniach oświatowej „Solidarności”, co sugeruje, że Związek Nauczycielstwa Polskiego nic w tym zakresie dotychczas nie zrobił. Nie możemy się z tym zgodzić, ponieważ ZNP od początku bronił i broni łódzkich szkół przeznaczonych do likwidacji, spotykał się z rodzicami uczniów oraz z samorządowcami, zbierał podpisy pod obywatelskim projektem uchwały w tej sprawie, aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Rady Miasta i Komisji Edukacji, występował do Wojewody Łódzkiego o zbadanie zgodności z prawem podjętych uchwał o likwidacji szkół. Nie zgadzamy się zatem ze stwierdzeniem, że tylko oświatowa „S” walczy o łódzkie szkoły, bo po pierwsze jest ono nieprawdziwe, a po drugie krzywdzące. Taki tytuł bowiem krzywdzi tych wszystkich, którzy z ramienia ZNP zaangażowali się w obronę łódzkich szkół. Ponadto artykuł opatrzony został zdjęciem z pikiety ZNP na posiedzeniu Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 23 lutego 2011 roku, które pokazuje tylko przedstawicieli ZNP, co zupełnie nie koreluje z tytułem artykułu i wprowadza czytelników w błąd.

MAREK ĆWIEK
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP