Informacja ws. specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych

Plik umieszczono na stronie 26. 04. 2011 r.

 

Wobec napływających ostatnio do ZG ZNP licznych protestów nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i szkół specjalnych, dotyczących planowanych przez MEN zmian w ustawie o systemie oświaty w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Zarząd Główny ZNP wyjaśnia:

Zmiany, przeciwko którym protestują nauczyciele ośrodków i szkół specjalnych, były przedmiotem opinii środowiska – w tym i Związku Nauczycielstwa Polskiego – wiosną ubiegłego roku. To wtedy odbywały się regionalne konferencje MEN, wtedy również ZG ZNP zorganizował swoje konferencje w Krakowie, Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Olsztynie. Propozycje MEN, zawarte w pakiecie ośmiu rozporządzeń, i wynikające z nich zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania systemu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zostały szeroko rozpropagowane wśród nauczycieli szkół i placówek zarówno ogólnodostępnych, jak i specjalnych w trakcie licznych spotkań, narad i szkoleń. Opinia ZNP, sformułowana na podstawie napływających do biura ZG ZNP uwag z wielu placówek i z ogniw ZNP była zdecydowanie negatywna. Swoje niezadowolenie i głębokie wątpliwości co do słuszności propozycji MEN, nauczyciele i związkowcy zademonstrowali 14 czerwca 2010 r. podczas pikiety w Warszawie – w czasie ostatniej regionalnej konferencji MEN. Wynikiem tych protestów i powszechnie zgłaszanych wątpliwości było opóźnienie o rok przez minister Hall wejścia w życie tych rozporządzeń. Nie zmienia to jednak naszej negatywnej opinii w sprawie tych zmian, zwłaszcza w wobec braku odpowiednich środków finansowych na przygotowanie nauczycieli i szkół oraz zatrudnienie większej liczby specjalistów.

Wyjaśniamy również, że opiniowany ostatnio projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty nie wnosi praktycznie żadnych rewolucyjnych zmian w zakresie funkcjonowania szeroko rozumianego szkolnictwa specjalnego. Już od lat można tworzyć oddziały specjalne w szkołach ogólnodostępnych, nie jest to więc żadna nowość wprowadzana tą nowelizacją.

Zgadzając się jednak z postulatami dotyczącymi niekorzystnych skutków wprowadzanych już stopniowo zmian, prosimy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i rodziców o kierowanie protestów nie tylko do ZNP, lecz również do Ministerstwa Edukacji Narodowej i/lub Prezesa Rady Ministrów. Informujemy jednocześnie, że na początku maja planowane jest w siedzibie ZG ZNP spotkanie z ekspertami, w celu opracowania kolejnego wystąpienia do MEN z propozycjami zmian w tych rozporządzeniach.