List otwarty do Rodziców

Plik umieszczono na stronie 29. 03. 2011 r.

 

Warszawa, 25 marca 2011 r.

Szanowni Rodzice,

spotykamy się często w szkołach i przedszkolach, kiedy przychodzicie porozmawiać o rozwoju i osiągnięciach swoich dzieci. Współpracujemy na zasadach partnerstwa, razem uczestniczymy w życiu szkoły, działamy na jej rzecz, wspólnie poszukujemy najlepszych rozwiązań dla uczniów. Szkoła bowiem nie może istnieć bez rodziców. Doskonale wiemy, że form wzajemnej współpracy jest bardzo dużo i nie ograniczają się one tylko do działalności komitetu rodzicielskiego.

Dlatego dzisiaj, w imieniu Związku Nauczycielstwa Polskiego zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z propozycjami ministerstwa edukacji, które dotyczą funkcjonowania szkół i przedszkoli. Ministerstwo bowiem – w nowelizacji ustawy oświatowej – chce umożliwić samorządom „zlecanie zadań oświatowych” organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wyłonionym w konkursach.

To spowoduje, że gmina, powiat lub samorząd województwa będą mogły przekazywać innym podmiotom wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe. Szkoły nie będą prowadzone tak, jak dotychczas przez samorządy, ale przez fundacje, stowarzyszenia i związki wyznaniowe. Nie występujemy przeciwko nim, ale chcemy zwrócić uwagę na fakt, że to samorząd jest i powinien być odpowiedzialny za kształcenie oraz prowadzenie szkół. Nie można tego zadania składać na barki organizacji pozarządowych, nie można przerzucać odpowiedzialności za edukację dzieci wyłącznie na rodziców i zakładane przez nich stowarzyszenia.

Już teraz rodzice proszą ZNP o wsparcie i pomoc, kiedy dowiadują się, że samorząd chce zlikwidować szkołę, w której uczą się ich dzieci. Choćby dzisiaj otrzymaliśmy list od rodziców łódzkich gimnazjalistów, którzy piszą, że „istnienie ich publicznego gimnazjum jest sensowne i konieczne ze względów społecznych dla dobra dzieci, dla dobra obecnych i przyszłych uczniów”.

Warto więc, abyśmy razem – rodzice i nauczyciele – wystąpili przeciwko planom urynkowienia edukacji i przekazywania szkół samorządowych innym podmiotom. Nie pozwólmy na zastępowanie naszych szkół tańszą wersją, na obniżenie jakości kształcenia, na ograniczenie szans edukacyjnych dzieci; na oddawanie szkół, które często powstały dzięki pracy i zaangażowaniu rodziców. 

Dziś, na nasz wspólny głos w obronie publicznych, samorządowych szkół nie jest jeszcze za późno.

Sławomir Broniarz
Prezes ZNP