Protest ZNP przeciwko prywatyzacji publicznej edukacji

Plik umieszczono na stronie 24. 03. 2011 r.

 

- Ministerstwo edukacji przygotowało projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który umożliwia samorządom przekazywanie szkół innym podmiotom w ramach „zlecania zadań oświatowych”. Według Związku Nauczycielstwa Polskiego, może to doprowadzić do radykalnego urynkowienia publicznych szkół prowadzonych dotychczas przez samorządy – powiedział Sławomir Broniarz prezes ZNP podczas konferencji prasowej ZNP, która odbyła się w środę, 23 marca br.

Prezes ZNP przedstawił uchwałę Zarządu Głównego ZNP ws. akcji protestacyjnej ZNP przeciwko prywatyzacji edukacji publicznej oraz wezwał minister edukacji Katarzynę Hall do wycofania się z pomysłu „zlecania zadań edukacyjnych”. – Czyli z urynkowienia edukacji – mówił. - To niezwykle groźne zjawisko prowadzące do demontażu publicznej, samorządowej oświaty. Gminy i powiaty będą mogły zlecać zadania oświatowe tak, jak dziś zlecają np. wywóz śmieci. Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia do wprowadzenia zmian umożliwiających gminom i powiatom przekazanie każdej placówki oświatowej - bez żadnych ograniczeń i wymogów (np. uchwały, opinii nadzoru pedagogicznego, jak w przypadku obecnie obowiązujących przepisów związanych z przekazywaniem małych szkół) – stowarzyszeniu, fundacji, czy związkowi wyznaniowemu.

Szef ZNP przypomniał, że minister edukacji Katarzyna Hall powinna być „ministrem edukacji narodowej, a nie edukacji prywatnej”. – Wzywamy panią minister do wycofania się z tego pomysłu - podkreślił. - Liczymy także na interwencję premiera Donalda Tuska.

Prezes Sławomir Broniarz dodał, że uchwała ZG ZNP:
- zobowiązuje ogniwa organizacyjne ZNP do podjęcia działań na rzecz jak najszerszego uświadomienia społeczeństwu zagrożeń dla dalszego funkcjonowania publicznych szkół i placówek wynikających z planowanego przez rząd urynkowienia oświaty publicznej,
- oraz upoważnia kierownictwo Związku do uruchomienia procedur przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w przypadku odmowy wycofania się przez MEN z planowanych zmian.

- Taka wizja polityki edukacyjnej państwa jest przykładem na tzw. prywatyzację odpowiedzialności, czyli przenoszenia odpowiedzialności za edukację na rodziców oraz na organizacje działające w sferze pożytku publicznego - podkreślił prezes Związku. – Mamy także wątpliwość, czy takie rozwiązanie nie narusza art.16 Konstytucji RP.

 

Do pobrania: Uchwała ZG ZNP ws. akcji protestacyjnej ZNP przeciwko prywatyzacji edukacji publicznej wraz z uzasadnieniem.