Podwyżki dla nauczycieli od 1 września 2011 r.

Plik umieszczono na stronie 23. 03. 2011 r.

 

Informujemy, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało na swojej stronie internetowej projekt nowelizacji Rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Projekt został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według projektu minimalna płaca zasadnicza od 1 września 2011 r. będzie wynosić miesięcznie dla nauczycieli:
stażystów – 2182 zł brutto (wzrost o 143 zł)
kontraktowych – 2246 zł brutto (wzrost o 147 zł)
mianowanych – 2550 zł brutto (wzrost o 167 zł)
dyplomowanych – 2995 zł brutto (wzrost o 196 zł)

Wprowadzona zmiana wysokości kwot minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest konsekwencją nowych uregulowań w zakresie kwoty bazowej dla nauczycieli. Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 29, poz. 150) w art. 13 ust. 2 zakłada od 1 września 2011 r. wzrost kwoty bazowej o 7%
– do wysokości 2 618,10 zł.

Średnie miesięczne wynagrodzenie nauczycieli od 1 września wyniesie więc dla:
stażystów – 2618 zł brutto (100% kwoty bazowej), wzrost o 171 zł;
kontraktowych – 2905 zł brutto (111% kwoty bazowej), wzrost o 189 zł;
mianowanych – 3770 zł brutto (144% kwoty bazowej), wzrost o 247 zł;
dyplomowanych – 4817 zł brutto (184% kwoty bazowej), wzrost o 315 zł.

 

Do pobrania: projekt rozporządzenia

Opracowanie: M. Ćwiek