Komunikat księgowej Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w sprawie deklaracji CIT-2 w 2011 r.

Plik umieszczono na stronie 16. 03. 2011 r.

 

Informuję, że w 2011 r. nie ma obowiązku przesyłania do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP comiesięcznych deklaracji CIT-2, o ile nie wystąpią koszty niestanowiące wydatków statutowych jednostki. Deklaracje CIT-2 należy sporządzać co miesiąc i przechowywać w siedzibie oddziału.
Komplet deklaracji CIT-2 (od stycznia do grudnia) należy dołączyć do dokumentów bilansowych za 2011 r. i przesłać do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w terminie złożenia bilansu za 2011 r.
W przypadku wystąpienia kosztów niestanowiących wydatków statutowych powstaje obowiązek przesłania deklaracji CIT-2 za dany miesiąc do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.

Prezes
Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
Marek Ćwiek

Główna księgowa
Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP
Agnieszka Żurawińska