STANOWISKO ZARZĄDU OKRĘGU ŁÓDZKIEGO ZNP

Plik umieszczono na stronie 24. 02. 2011 r.

 

24. 02. 2011 r.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP stanowczo protestuje przeciwko procedurom przyjętym przez władze miasta Łodzi przy podejmowaniu decyzji o zamiarze likwidacji szkół i placówek oświatowych.

Uchwały Rady Miejskiej w Łodzi o zamiarze likwidacji szkół i placówek oświatowych przyjęte 23 lutego br. na VIII Sesji Rady Miejskiej są wyrazem braku odpowiedzialności za dobro łódzkiej oświaty, a w szczególności jej uczniów. Decyzja podjęta została z pominięciem opinii Komisji Edukacji, konsultacji społecznych i dialogu z zainteresowanymi stronami. Brak dialogu społecznego wywołał ogromne negatywne emocje wśród rodziców, uczniów i pracowników oświaty.

Władze Łodzi przygotowując listę 19 szkół do likwidacji kierowały się wyłącznie kryterium ekonomicznym i warunkami lokalowymi, nie biorąc pod uwagę zdania nadzoru pedagogicznego, rodziców i nauczycieli, a także szeregu czynników społecznych i edukacyjnych. W Łodzi, gdzie wiele dzielnic posiada swoje enklawy biedy, szczególnie ważna jest pozadydaktyczna funkcja szkoły – wychowawcza, opiekuńcza i socjalna. Argumentów tych w ogóle nie brano pod uwagę.

ZNP uznaje prawo każdego samorządu do kształtowania sieci szkolnej na swoim terenie. Uważamy, że zmniejszanie się ogólnej liczby uczniów powinno służyć poprawie jakości edukacji, a nie być argumentem za likwidacją szkół.

W związku z powyższym Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP wystąpi do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o uchylenie przyjętych niezgodnie z prawem uchwał oraz z wezwaniem do Rady Miejskiej w Łodzi o usunięcie naruszenia prawa.

Za Zarząd
MAREK ĆWIEK
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP