KOMUNIKAT 9/2011

Plik umieszczono na stronie 18. 02. 2011 r.

 

W związku z zamiarem likwidacji szkół na terenie miasta Łodzi Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP informuje, iż w dniu 22 lutego 2011 roku o godzinie 12.00 w Łódzkim Klubie Nauczyciela ul. Piotrkowska 137/139 odbędzie się debata oświatowa, naktórą zaproszeni zostali:
- Pan Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty,
- Pan Krzysztof Piątkowski - Wiceprezydent Miasta Łodzi,
- Wszyscy Radni Rady Miejskiej w Łodzi,
- Roman Laskowski - Przewodniczący MSOiW NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej,
- Dyrektorzy i przedstawiciele likwidowanych placówek,
- Rodzice uczniów.

Lista szkół podlegających zamiarowi likwidacji:
1) Szkoła Podstawowa nr 40 w Łodzi przy ul. Ksawerego Praussa 2
2) Szkoła Podstawowa nr 141 w Łodzi przy ul. Zakładowej 35
3) Szkoła Podstawowa nr 203 w Łodzi przy ul. Pomorskiej 437
4) Publiczne Gimnazjum nr 4 w Łodzi przy ul. Juliana Tuwima 12a
5) Publiczne Gimnazjum nr 20 w Łodzi przy ul. Olimpijskiej
6) Publiczne Gimnazjum nr 24 w Łodzi przy ul. Ogrodowej 28a
7) Publiczne Gimnazjum nr 45 w Łodzi przy ul. Wincentego Kadłubka 33
8) XXVIII Liceum Ogólnokształcące w Łodzi przy ul. Tadeusza Mostowskiego 23/27
9) XXXVI Liceum Ogólnokształcące wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171
10) XL Liceum Ogólnokształcące wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 88
11) XLI Liceum Ogólnokształcące w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 45/51
12) XLVI Liceum Ogólnokształcące wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi przy ul. Stefana Żeromskiego 115
13) LI Liceum Ogólnokształcące wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi przy ul. Stanisława Przybyszewskiego 73/75
14) LV Liceum Ogólnokształcące wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 w Łodzi przy ul. Strykowskiej 10/18
15) Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 8 w Łodzi przy ul. Adama Naruszewicza 35
16) Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 11 w Łodzi przy ul. Księży Młyn 13/15
17) Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 14 w Łodzi przy ul. Henryka Siemiradzkiego 4/8
18) Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Łodzi przy ul. Żabiej 10/12
19) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Łodzi przy ul. Spadkowej 11

W dniu 24 lutego 2011 roku o godzinie 14.00 w sali Uniwersytetu Medycznego przy ul. Żeligowskiego 7/8 odbędzie się otwarte spotkanie dla członków ZNP, w którym weźmie udział Kol. Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu Głównego ZNP.
Spotkanie dotyczyć będzie aktualnej sytuacji w oświacie oraz zadań związków zawodowych w przypadku likwidacji bądź też przekształceń szkół.
Serdecznie zapraszamy.

MAREK ĆWIEK
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP