Pismo w sprawie badania realizacji przez nauczycieli zadań wynikających z art. 42

Plik umieszczono na stronie 21. 01. 2011 r.

 

Koleżanka/Kolega
Prezes Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
- wszyscy -

Zgodnie z decyzją Prezydium Zarządu Głównego ZNP zwracamy się do wszystkich struktur związkowych z prośbą o przeprowadzenie badania nt. realizacji przez nauczycieli zadań wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela. Badaniem chcemy objąć jak największą liczbę nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów, bez względu na przynależność związkową, staż pracy czy stopień awansu zawodowego.

Prosimy Prezesów Ognisk o przeprowadzenie badania w swojej placówce (szkoła podstawowa lub gimnazjum), a następnie przekazanie do Zarządu Oddziału zestawienia zbiorczego (w załączeniu – z nagłówkiem „Ognisko”).

Prezesów Oddziałów prosimy o sporządzenie zestawienia zbiorczego (w załączeniu
– z nagłówkiem „Oddział/Okręg) i przesłanie do Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP w terminie do 11 marca br.

Pełnomocnicy ZOŁ ZNP odpowiedzialni są za przeprowadzenie ankiet na swoim terenie i terminowe przesłanie zestawień zbiorczych do Okręgu.

Za Zarząd
Marek Ćwiek
Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

POBIERZ PLIKI TOWARZYSZĄCE PISMU:
1. Ankieta związana ze sposobem realizacji art. 42 w szkołach
2. Zestawienie zbiorcze ankiety w sprawie art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela
[Oddział - Okręg]

3. Zestawienie zbiorcze ankiety w sprawie art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela [Ognisko]