STANOWISKO łódzkiego ZNP

Plik umieszczono na stronie 10. 01. 2011 r.

 

Członkowie ZNP, prezesi ognisk ZNP oraz przedstawiciele szkół i placówek oświatowych z terenu województwa łódzkiego obecni 10 stycznia 2011 r. na spotkaniu w Łodzi przedstawiają stanowisko wobec propozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących zmian statusu zawodowego nauczycieli

Przedstawiona koncepcja zmian w Karcie Nauczyciela budzi nasze głębokie zaniepokojenie i sprzeciw. Nie zgadzamy się na proponowaną decentralizację dotyczącą czasu pracy nauczycieli, wynagrodzeń i sposobu zatrudniania, jak również zmiany w awansie zawodowym.

Państwo nie powinno wycofywać się z odpowiedzialności za stan oświaty, warunki pracy nauczycieli oraz jakość kształcenia dzieci i młodzieży. Uważamy, że podstawowym celem proponowanych zmian są oszczędności w nakładach państwa na edukację, co świadczy o braku odpowiedzialności za przyszłość naszego kraju.

Propozycje przedstawione przez MEN pogorszą warunki pracy i płacy nauczycieli, doprowadzą do redukcji etatów pedagogicznych, wywołają konflikty i destabilizację w środowisku pracowników oświaty. Nie zagwarantują ponadto podniesienia poziomu jakości edukacji, czy też zwiększenia efektywności pracy nauczycieli.

Dlatego też nie zgadzamy się na:
• uzależnienie warunków pracy nauczycieli i wysokości ich wynagrodzeń od zasobności budżetu organu prowadzącego szkołę;
• zmianę zasad zatrudniania nauczycieli;
• dzielenie nauczycieli na „tablicowych” i pozostałą resztę;
• odejście od corocznego określania w drodze rozporządzenia wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli;
• określanie wysokości pensum dydaktycznego, wynagrodzenia i wymiaru urlopu wypoczynkowego wyłącznie przez organ prowadzący i dyrektora szkoły;
• włączenie w strukturę wynagrodzenia nauczycieli środków finansowych przeznaczonych obecnie na fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy.

Karta Nauczyciela powinna gwarantować wszystkim nauczycielom podstawowe prawa pracownicze i socjalne, bez względu na miejsce zatrudnienia i organ prowadzący.
Opowiadamy się za takimi zmianami w Karcie Nauczyciela, które prowadzą do umocnienia prestiżu zawodu nauczyciela i podniesienia jakości oświaty w Polsce.

Łódź, 10.01.2011 roku

 

POBIERZ:
1. stanowisko ZNP w formie pliku WORDA z dołączonym WZOREM PISMA skierowanego do p. minister edukacji narodowej
2. stanowisko ZNP w formie pliku PDF z dołączonym WZOREM PISMA skierowanego do p. minister edukacji narodowej