Stanowisko Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie statusu zawodowego nauczycieli

Plik umieszczono na stronie 16. 12. 2010 r.

 

Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego stwierdza, że propozycje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące zmian statusu zawodowego nauczycieli są nie do przyjęcia przez środowisko nauczycielskie. Proponowana głęboka decentralizacja w zakresie czasu pracy nauczycieli, wynagrodzeń, zatrudniania, awansu zawodowego doprowadzi do destabilizacji zawodu i osłabi jego prestiż.

ZNP zdecydowanie sprzeciwia się:
• objęciu Kartą Nauczyciela tylko tzw. nauczycieli „tablicowych”,
• określaniu pensum dydaktycznego na poziomie szkoły,
• określaniu czasu pracy i urlopu dla nauczycieli innych niż „tablicowi” na poziomie lokalnym,
• włączeniu do systemu wynagrodzeń funduszu świadczeń socjalnych, dodatku wiejskiego i mieszkaniowego oraz środków przeznaczonych na urlopy dla poratowania zdrowia,
• dalszej decentralizacji systemu wynagradzania nauczycieli,
• zmianie zasad zatrudniania nauczycieli,
• zwiększeniu pensum dydaktycznego między innymi poprzez ustawowe określenie rocznej minimalnej liczby godzin dla nauczycieli „tablicowych”,
• przedstawionej koncepcji uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Związek Nauczycielstwa Polskiego jest gotowy do dalszych prac nad zmianami pragmatyki zawodowej nauczycieli, które przyczynią się do rzeczywistego wzmocnienia pozycji i autorytetu nauczyciela, w ramach powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej zespołów: ds. statusu zawodowego nauczycieli, ds. warunków i czasu pracy nauczycieli oraz ds. struktury wynagrodzeń nauczycieli.

Za Zarząd Główny ZNP
Sławomir Broniarz
Prezes ZNP