Program ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
na lata 2010-2014

Plik umieszczono na stronie 29. 11. 2010 r.

 

Niekwestionowany dorobek i bogate doświadczenie, w tym walka o odzyskanie niepodległości, wspaniałe karty zapisane przez Tajną Organizację Nauczycielską, odbudowa oświaty po zniszczeniach wojennych, obrona szkoły i pracowników przed kosztami transformacji ustrojowej - to bilans stupięcioletniej historii Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Jesteśmy organizacją prężną, podejmującą najtrudniejsze wyzwania, jakie stawiają przed nami zmiany zachodzące w życiu społeczno-ekonomicznym i politycznym. Wyzwaniom tym możemy sprostać tylko dzięki wspólnemu wysiłkowi i współdziałaniu, czerpiąc z naszej historii to, co najcenniejsze. Jesteśmy organizacją, w której doświadczenie jednych łączy się z entuzjazmem drugich. Przyjmując kierunki działania Związku patrzymy w przyszłość.

Naszym celem będzie:
- obrona statusu prawnego i materialnego pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, emerytów i rencistów, kontynuowanie działań na rzecz ochrony miejsc pracy, nabytych uprawnień i możliwości rozwoju zawodowego,
- stałe uczestniczenie w doskonaleniu systemu edukacji narodowej, ukierunkowane na podnoszenie jakości i efektywności edukacji,
- doskonalenie działalności wewnątrzzwiązkowej, podnoszenie sprawności i skuteczności działania Związku,
- zwiększanie efektywności gospodarowania funduszami i majątkiem ZNP,
- umacnianie pozycji ZNP na arenie międzynarodowej.

Przeczytaj całość programu - plik pdf w nowym oknie.
 
Uchwały i stanowiska przyjęte podczas XL Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego umieszczone są na naszej stronie w dziale
Uchwały i stanowiska.