ZARZĄDZENIE NR 1/2010

Plik umieszczono na stronie 22. 11. 2010 r.

 

Łódź, 22.11.2010 roku

Na podstawie uchwały nr 22/2010 Prezydium Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego z dnia 24 października 2010 roku w sprawie kontroli nad legalnością oprogramowania, zobowiązuje się prezesów ogniw statutowych ZNP oraz dyrektorów jednostek gospodarczych, placówek oświatowych i NZOZ do:

1. przeprowadzenia inwentaryzacji programów komputerowych oraz posiadanych uprawnień do ich wykorzystywania w ramach spisu z natury środków trwałych lub corocznie w zależności od potrzeb jednostki.

2. założenia ewidencji użytkowanego oprogramowania.

3. prowadzenia pełnej kontroli nad legalnością nowo zakupionego oprogramowania oraz instalacji oprogramowania zgodnej z uprawnieniami i warunkami korzystania.

4. prowadzenia bieżącej kontroli nad legalnością danych zawartych w komputerach, na serwerach oraz sieci komputerowej jednostki.

Odpowiedzialność na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U nr 80 z 2000 r. poz. 904 – tekst jednolity) z tytułu korzystania z nielegalnego oprogramowania ponoszą oprócz pracowników, na których stanowiskach stwierdzi się występowanie takiego oprogramowania również odpowiedni prezesi lub dyrektorzy zarządzający jednostkami, lecz tylko w przypadku nie zachowania odpowiedniej staranności i nierzetelnego wykonania postanowień niniejszej uchwały.

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP
/-/ MAREK ĆWIEK