40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP. Sławomir Broniarz ponownie prezesem ZNP

Plik umieszczono na stronie 20. 11. 2010 r.

 

40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP rozpoczął się w Warszawie 18 listopada 2010 r. w czwartek od odsłonięcia Pomnika Ławki Szkolnej oraz tablicy pamiątkowej. Pomnik Ławki Szkolnej - jedyna taka rzeźba w Polsce - zaprasza do wspomnień o nauczycielach i latach spędzonych w szkole. Dzięki niemu każdy będzie mógł przysiąść na chwilę, powspominać, zrobić pamiątkowe zdjęcie.

W uroczystym odsłonięciu pomnika i tablicy, które odbyło się przed siedzibą ZG ZNP przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 35 wzięła udział Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

Gościem pierwszego dnia Zjazdu był premier Donald Tusk. - Moje doświadczenie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego to nie jest doświadczenie łatwe. To, że ono jest przyjemne, bo dało efekty, nie oznacza, że jesteście państwo - wraz z prezesem swojego związku - łatwym partnerem - mówił premier. - Wręcz przeciwnie - jesteście partnerem nadzwyczaj wymagającym.

Delegaci Zjazdu prezesem ZNP w kadencji 2010-2014 wybrali Sławomira Broniarza, który był jedynym kandydatem. Będzie to jego czwarta kadencja. W głosowaniu wzięło udział 276 delegatów, a 264 poparło kandydaturę.

19 listopada w Zjeździe uczestniczył wicepremier Waldemar Pawlak, przewodniczący OPZZ Jan Guz, Grzegorz Napieralski (SLD), Martin Romer sekretarz generalny ETUCE (Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki) oraz 30 gości zagranicznych m.in. z Francji, Niemiec, Belgii, Węgier i Rosji.

W tym dniu Zarząd Główny ZNP wybrał Sekretariat i Prezydium ZG. Wiceprezesami ZG ZNP zostali: Krzysztof Baszczyński, Jarosław Czarnowski i Grzegorz Gruchlik.
20 listopada, w ostatnim dniu 40. Zjazdu ZNP wzięli udział minister Michał Boni oraz minister edukacji Katarzyna Hall.
- Gratuluję wyboru nowych władz Związku – powiedział minister Michał Boni. – Dziękuję za dialog. Mam nadzieję, że dalej będziemy rozmawiać.

Minister Michał Boni mówił o wyzwaniach, jakie stoją przed nauczycielami. – Zastanówmy się wspólnie, jaki powinien być system edukacyjny w latach 2010 – 2020. Jakie są możliwości finansowania rozwoju w warunkach kryzysu?

Podkreślił, że nauczyciele – jako kreatywna grupa - będą musieli posiąść umiejętność uczenia każdego przedmiotu przy pomocy komputera. – Nasze długofalowe plany na kolejne lata zakładają uczenie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów – zapowiedział.

Minister edukacji Katarzyna Hall mówiła o realizowanych działaniach MEN i tych, które resort ma w planach, m.in. o nowej podstawie programowej, pierwszym etapie modernizacji nadzoru pedagogicznego, nowych zadaniach szkoły i przedszkola, wzmocnieniu pozycji zawodowej nauczycieli, zmianach demograficznych, obniżeniu wieku obowiązku szkolnego oraz o edukacji przedszkolnej.

- Rozważamy częściowe wsparcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową – zapowiedziała minister edukacji.

Minister Katarzyna Hall mówiła także o planach resortu. - Modernizujemy System Informacji Oświatowej, przygotowujemy się do konsolidacji administracji oświatowej oraz w dalszym ciągu pracujemy nad Kartą Nauczyciela w ramach zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli.

- Będziemy starali się także spełnić obietnicę 50 proc. podwyżek dla nauczycieli – powiedziała również minister edukacji.

Po przyjęciu przez delegatów Uchwał i Wniosków, 40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP został zamknięty.