40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP

Plik umieszczono na stronie 16. 11. 2010 r.

 

[40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP]

18 listopada 2010 r. rozpoczyna się 40. Krajowy Zjazd Delegatów ZNP, który odbędzie się w Sali Zjazdowej im. Stanisława Nowaka w budynku Zarządu Głównego ZNP w Warszawie przy ul. Juliana Smulikowskiego 6/8.

W pierwszym dniu Zjazdu odsłonięta zostanie pamiątkowa tablica oraz pomnik przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie. Tego dnia odbędą się również wybory prezesa ZNP i dyskusja nad sprawozdaniem za minioną kadencję.

19 listopada w oficjalnej części Zjazdu wezmą udział zaproszeni goście z kraju i z zagranicy. Wśród zaproszonych gości są m.in. prezydent Bronisław Komorowski, premier Donald Tusk, minister Michał Boni oraz minister edukacji Katarzyna Hall. Tego dnia odbędzie się także dyskusja nad programem działania ZNP w kadencji 2010-2014 oraz nad projektem zmian w Statucie Związku.

20 listopada na zakończenie Zjazdu delegaci przyjmą uchwały i program działania ZNP na kolejną kadencję.

Okręg Łódzki na 40. Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP reprezentować będzie 20 delegatów wybranych na okręgowej konferencji sprawozdawczo-wyborczej:

1. Adamczyk Urszula
2. Baszczyński Krzysztof
3. Beda Wiesława
4. Ćwiek Marek
5. Dyba Elżbieta
6. Jankowska-Piechocka Maria
7. Janowska Ewa
8. Jaworska Regina
9. Jercha Irena
10. Młynarski Adam
11. Raczyńska Stanisława
12. Rychlik Barbara
13. Składowski Stanisław
14. Tomaszewska Jadwiga
15. Trebacz Marian
16. Walczak Anna
17. Wegliński Antoni
18. Winiarska Zofia
19. Witkowska Zofia
20. Wiskulska Dorota