21. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP

Plik umieszczono na stronie 14. 11. 2010 r.

 

11 listopada 2010 r. w Łódzkim Klubie Nauczyciela obchodzono już po raz 21. Święto Okręgu Łódzkiego ZNP. W uroczystości wzięli udział: Sławomir Broniarz Prezes ZNP, Krzysztof Baszczyński Wiceprezes ZG ZNP, Artur Ostrowski poseł RP, Jolanta Chełmińska Wojewoda Łódzki, Jan Kamiński Łódzki Kurator Oświaty, Wiesława Zewald Pierwszy Wiceprezydent Miasta Łodzi, Dariusz Joński Wiceprezydent Miasta Łodzi, radni Rady Miejskiej, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz licznie przybyli członkowie ZNP.

W czasie uroczystości najbardziej zasłużonym nauczycielom i członkom ZNP wręczono medale i odznaczenia.

Złotym Krzyżem Zasługi odznaczona została Barbara Antosik, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę Anna Misztela, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę Ewa Grabowska i Agata Pawlak, a Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę Izabela Horenda-Kulbat i Marzena Rutkowska.

Prezes ZNP wręczył dziesięciu członkom związku Złotą Odznakę ZNP, którą przyznano za szczególne osiągnięcia w działalności związkowej, społecznej i oświatowej.

Odznaką za 50-letnią przynależność do ZNP uhonorowano 11 osób. Tytuł Honorowego Prezesa Oddziału ZNP w Pabianicach otrzymała Stefania Szymańska.

S. Broniarz i M. Ćwiek prezes Okręgu Łódzkiego ZNP wręczyli również legitymacje nowym członkom ZNP.

- Święto Okręgu Łódzkiego ZNP obchodzone jest 11 listopada i nieodłączne podziękowania dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych za wkład pracy w wychowanie młodzieży, splatają się z wątkiem patriotycznym - powiedziała wiceprezydent Wiesława Zewald.

J. Chełmińska wojewoda łódzki i wiceprezydenci miasta z najwyższym uznaniem wyrażali się o roli i dokonaniach ZNP w rozwoju oświaty i edukacji oraz poprawie warunków pracy na terenie miasta i województwa.

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Kameralnej „Łódzkie smyczki” – uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. H. Wieniawskiego w Łodzi pod dyrekcją prof. Ryszarda Osmolińskiego.

Na zakończenie spotkania organizatorzy przygotowali okolicznościowy tort. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość zwiedzania Sali Historii ZNP, którą otwarto w okręgu łódzkim z okazji 105. rocznicy powstania ZNP.