Uroczyste otwarcie Sali Historii ZNP

Plik umieszczono na stronie 27. 10. 2010 r.

 

27 października 2010 r. w siedzibie Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP przy ulicy Piotrkowskiej 137/139 została uroczyście otwarta Sala Historii ZNP. Uroczystość związana była z obchodami 105. rocznicy powstania ZNP, wzięli w niej udział członkowie Zarządu Okręgu. Przecięcia wstęgi dokonali Krzysztof Baszczyński wiceprezes ZG ZNP i Marek Ćwiek prezes Okręgu Łódzkiego ZNP.

W Sali Historii znajdują się eksponaty i materiały obrazujące ponad stuletnią historię Związku na ziemi łódzkiej. Szczególnie interesujące są zdjęcia i wydawnictwa dotyczące początków naszej organizacji, od jej powstania w Pilaszkowie koło Łowicza w 1905 roku, do lat międzywojennych, np. zbiorowe zdjęcie nauczycieli szkół początkowych, którzy utworzyli Związek Nauczycieli Ludowych w 1905 roku, Statut Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskich Szkół Początkowych z 1917 r., przedwojenne roczniki Głosu Nauczycielskiego. Duża część wystawy poświęcona jest działalności Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (nazwa ZNP w konspiracji), która powstała w październiku 1939 r. i prowadziła tajne nauczanie w czasie II wojny światowej oraz obchodom 105. rocznicy powstania ZNP.

Osobną ekspozycję stanowią bogate zbiory dokumentujące działalność wydawniczą, kulturalną, sportową i turystyczną prowadzoną przez Okręg Łódzki ZNP.

Wystawa została przygotowana przez Okręgową Komisję Historyczną i Sekretariat Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP.