105. rocznica powstania ZNP

Plik umieszczono na stronie 03. 10. 2010 r.

 

1 października 2010 r. w Warszawie odbyły się uroczyste obchody 105. rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego.

W uroczystościach wzięli udział członkowie ZNP oraz zaproszeni goście m.in. minister edukacji Katarzyna Hall, minister pracy Jolanta Fedak, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz, przewodniczący SLD Grzegorz Napieralski i prof. Juliusz Gardawski.

- Mamy wiele powodów, by cieszyć się z tej rocznicy jako członkowie ZNP i jako organizacja – mówił Sławomir Broniarz, prezes Związku. – ZNP to fenomen: wielka i różnorodna organizacja.

- Związek Nauczycielstwa Polskiego to organizacja odpowiedzialna i dojrzała, partner do dialogu, który prowadzi do mądrego kompromisu - powiedziała minister Katarzyna Hall. Minister podkreśliła, że nauczyciele to szczególna grupa zawodowa, która powinna charakteryzować się odpowiedzialnością.

Na ręce prezesa ZNP wpłynęły listy z gratulacjami od Marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, Wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej, Wicemarszałka Sejmu Jerzego Wenderlicha, minister Krystyny Łybackiej oraz posła Tadeusza Sławeckiego.

Podczas uroczystości kilkudziesięciu członków ZNP otrzymało odznaczenia państwowe i resortowe m.in. Złote Krzyże Zasługi, Medale: Złote i Srebrne za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Odznaki: Zasłużony dla Kultury Polskiej, Za Zasługi dla Sportu, Za Zasługi dla Turystyki. Wręczono także odznaczenia związkowe: Złote Odznaki ZNP oraz po raz pierwszy statuetki Prometeusz.

ZNP swoimi korzeniami sięga organizacji nauczycielskich utworzonych pod zaborami, w tym utworzonego 1 października 1905 r. w Pilaszkowie koło Łowicza Związku Nauczycieli Ludowych.

Nasz rodowód - plakat - otwiera się w nowym oknie