Newsletter branżowy - profesjonalne narzędzie efektywnej komunikacji

Plik umieszczono na stronie 10. 09. 2010 r.

 

Zgodnie z założeniami projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Newsletter branżowy – profesjonalne narzędzie efektywnej komunikacji”, zostało wysłanych do członków ZNP już pięć pilotażowych numerów Newslettera.

Pierwszy numer Newslettera został wysłany 17 marca br., drugi – 31 marca br., trzeci – 21 kwietnia br., czwarty – 19 maja br., piąty – 2 czerwca br., a kolejne są w przygotowaniu.

Newsletter został wysłany na adresy e-mailowe członków ZNP, którzy wyrazili chęć otrzymywania go (czyli wypełnili specjalny formularz - deklarację), a ich dane zostały już wprowadzone do Bazy Danych Członków ZNP.

Wypełnione deklaracje, które napływają do ZG ZNP są systematycznie wprowadzane do bazy.

Osoby, które wypełniły deklarację, a jeszcze nie otrzymały Newslettera branżowego zapewniamy, że tuż po wprowadzeniu danych z deklaracji do bazy, na ich e-mail będą wysyłane kolejne numery Newslettera.

Osoby zainteresowane otrzymywaniem Newslettera branżowego mogą skorzystać z elektronicznego formularza deklaracji dostępnego pod adresem:
http://www.legitymacja.znp.edu.pl/Registrationform.aspx.

Wypełnioną deklarację należy zatwierdzić, wydrukować i po potwierdzeniu przynależności przez prezesa oddziału, przesłać pocztą do Zarządu Głównego ZNP.