List prezesa ZNP Sławomira Broniarza, skierowany do pracowników oświaty z okazji rozpoczęcia Roku Szkolnego 2010/2011

Plik umieszczono na stronie 31. 08. 2010 r.

 

Szanowne Koleżanki,Szanowni Koledzy!

Rozpoczynamy kolejny rok pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego podejmuje szereg działań, aby praca nauczycieli i nauczycielek, wychowawców oraz pracowników szkolnej administracji i obsługi była coraz lepiej wynagradzana.

1 września br. płace nauczycieli i nauczycielek wzrosną o 7 proc. To kolejna podwyżka w ostatnim czasie, którą wynegocjował Związek w ramach rozmów prowadzonych z rządem (10 proc. w 2008 r., 5+5 proc. w 2009 r.).

Wzrost wynagrodzeń nauczycieli jest jednak sukcesem wszystkich pracowników oświaty, którzy wzięli aktywny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez ZNP w latach 2007 – 2008 oraz w jednodniowych ogólnopolskich strajkach (w maju 2007 i 2008 r.). Przypomnę, że trzy dni po strajku, który odbył się 27 maja 2008 r. w ponad 60 proc. szkół i przedszkoli w kraju, rozpoczęły się kilkumiesięczne negocjacje płacowe z rządem oraz ministerstwem edukacji.

Obecnie prowadzimy rozmowy na temat przyszłorocznych podwyżek dla nauczycieli, starając się, aby były one jak najkorzystniejsze. Ale pragnę podkreślić, że obszarem naszych działań są także warunki i czas pracy w oświacie oraz jakość kształcenia. Jako jedyny związek zawodowy skutecznie protestowaliśmy (m.in. w czerwcu podczas pikiety w Warszawie) przeciwko planom zbyt pochopnego wprowadzenia reformy kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która pierwotnie miała wejść w życie 1 września br. do – naszym zdaniem – niedostatecznie przygotowanych szkół. W tej sprawie będziemy podejmować kolejne działania.

Obowiązkiem ZNP jest także negocjowanie podwyżek dla pracowników szkolnej administracji i obsługi na poziomie lokalnym. Natomiast na poziome centralnym staramy się, aby lepsze rozwiązania prawne dotyczące sposobu ustalania ich wynagrodzeń stały się przedmiotem prac parlamentu.

Mam nadzieję, że rozpoczynający się Rok Szkolny 2010/2011 będzie czasem spokojnej i satysfakcjonującej pracy. Jednocześnie zachęcam Wszystkich do działania na rzecz edukacji w największym i najstarszym związku zawodowym pracowników oświaty, obchodzącym w tym roku 105. rocznicę powstania – Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP