Podziękowania

Plik umieszczono na stronie 30. 08. 2010 r.

 

W imieniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Przedszkole dla każdego dziecka” pragnę gorąco podziękować Wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję zbierania podpisów pod projektem. 11 sierpnia 2010 r. Związek złożył ponad 150 tys. podpisów pod inicjatywą w Sejmie.

Szczególne podziękowania kieruję do Prezesów Zarządów Okręgów ZNP, którzy prowadzili i koordynowali akcję zbierania podpisów w województwach oraz do Prezesów Oddziałów i Ognisk ZNP.

Dziękuję również organizacjom, które poparły obywatelski projekt i zbierały pod nim podpisy. Szczególne podziękowania należą się Młodym Socjalistom (zebrali 5 tys. podpisów) oraz Fundacji Feminoteka.

Dziękuję Wszystkim, którzy uznali inicjatywę „Przedszkole dla każdego dziecka” za ważny projekt, składając pod nim swój podpis.

Będziemy informowali o przebiegu sejmowych prac nad inicjatywą.
Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej
Sławomir Broniarz /-/
Prezes ZNP

Okręg Łódzki ZNP zebrał ponad 18 000 podpisów pod inicjatywą. Dziękujemy prezesom oddziałów i ognisk ZNP oraz wszystkim zaangażowanym w akcję zbierania podpisów.