Nie ma zgody na pracę w czasie wakacji

Plik umieszczono na stronie 30. 06. 2010 r.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego informuje, że otrzymał do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Związek uważa za niebezpieczną propozycję zapisu, która znalazła się w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia, iż „w uzasadnionych przypadkach, z uwzględnieniem potrzeb rodziców, szkoła organizuje dla uczniów klas I-III zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w czasie ferii letnich i zimowych. Zasady organizacji zajęć wymienionych w ust. 1 ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym”. Związek przygotowuje szczegółową opinię w tej sprawie.

Zdaniem ZNP, taki zapis może być wykorzystany do zaangażowania nauczycieli z tzw. placówek feryjnych do pracy w czasie urlopu, który wg Karty Nauczyciela przysługuje im w okresie ferii letnich i zimowych. Propozycja MEN w kontekście licznych przypadków nieprawidłowego wykorzystania dodatkowej godziny (tzw. godziny karcianej), którą wielu dyrektorów nie przeznaczało na zajęcia pozalekcyjne, wydaje się tym bardziej niebezpieczna.

ZNP nie wyraża zgody na zwiększanie czasu pracy nauczycieli. Takie stanowisko wypływa m.in. z badań, które Związek przeprowadził w kwietniu i maju br. W referendum ZNP wzięło udział 259.318 nauczycieli z całej Polski. Aż 255.755 z nich opowiedziało się za zachowaniem w dotychczasowym kształcie ustawy Karta Nauczyciela, która m.in. reguluje czas pracy nauczycieli.

Jednocześnie informujemy, że Związek zabiega o przeprowadzenie ogólnopolskiego badania czasu pracy nauczycieli w celu wykazania, iż czas ten nie zamyka się jedynie w 18-godzinnym pensum.