List prezesa ZNP Sławomira Broniarza na zakończenie roku szkolnego 2009/2010

Plik umieszczono na stronie 25. 06. 2010 r.

 

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

dobiegł końca kolejny rok Waszej wytężonej i ciężkiej pracy. Związek Nauczycielstwa Polskiego stara się, aby była ona coraz lepiej opłacana i cieszyła się coraz większym prestiżem społecznym. Mają temu służyć wszystkie działania podejmowane przez Związek, których celem jest wzrost płac, lepsze warunki pracy i stabilność zatrudnienia. Niestety, obawiamy się, że ministerstwo edukacji będzie chciało zrezygnować z ustawowego uregulowania kluczowych dla nauczycieli obszarów branżowego prawa pracy i przekazać je samorządom.

Przypomnę, że aby poznać opinię środowiska w tej sprawie, Związek w kwietniu i maju przeprowadził referendum. Na pytanie „Czy Karta Nauczyciela, tak jak obecnie, powinna na szczeblu centralnym określać pragmatykę zawodową nauczycieli, w tym między innymi czas pracy, wynagrodzenie, formy zatrudnienia i świadczenia socjalne?” odpowiedzi udzieliło aż 259.318 nauczycieli z całej Polski. Twierdząco odpowiedziało 255.755 osób, opowiadając się za zachowaniem ustawy w dotychczasowym kształcie, a tylko 3.563 osób jest przeciwnego zdania.

Zapewniam, że Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie bronił Karty Nauczyciela i już dziś zachęcam do udziału we wspólnych akcjach naszego środowiska!

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Ostatnie miesiące naszej działalności były skupione także wokół awansu zawodowego, kształcenia i etyki nauczycieli oraz spraw pracowników szkolnej administracji i obsługi. Negocjowaliśmy regulaminy wynagradzania, broniliśmy szkół, przedszkoli i bibliotek przed likwidacją, reprezentowaliśmy interesy pracowników oświaty, opiniując projekty aktów prawnych, razem demonstrowaliśmy przeciwko nieprzemyślanym i nieodpowiedzialnym zmianom w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które przygotował MEN.

Wszystkim, którzy włączyli się w te działania pragnę serdecznie podziękować.

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

2010 rok jest również czasem kampanii sprawozdawczo-wyborczej w ogniwach ZNP, czasem szerokiej debaty o programie naszej organizacji nie na kolejną kadencję, lecz na całe pokolenie. Podsumujemy ją w listopadzie na 40. Krajowym Zjeździe Delegatów ZNP.

Drodzy Uczniowie,

mam nadzieję, że mijający rok szkolny był dla Was czasem pięknej i inspirującej przygody z nauką.

Życzę Wszystkim szczęśliwych i bezpiecznych wakacji!

Sławomir Broniarz
Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego