Wybory władz ZNP w Okręgu Łódzkim

Plik umieszczono na stronie 24. 06. 2010 r.

 

Delegaci zebrani na Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Okręgu Łódzkiego ZNP, która odbyła się 24 czerwca 2010 roku dokonali wyboru okręgowych władz związkowych. Prezesem Okręgu Łódzkiego ZNP został wybrany ponownie Marek Ćwiek.

Członkami Zarządu Głównego ZNP zostali wybrani Krzysztof Baszczyński, Marek Ćwiek, Adam Młynarski i Marian Trębacz.

Konferencja wybrała nowy skład Zarządu Okręgu na kadencję 2010-2014, Okręgową Komisję Rewizyjną oraz członka Głównej Komisji Rewizyjnej – Stanisława Składowskiego.