Relacja z posiedzenia zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli

Plik umieszczono na stronie 27. 05. 2010 r.

 

27 maja 2010 r. odbyło się w ministerstwie edukacji posiedzenie zespołu opiniodawczo-doradczego ds. statusu zawodowego nauczycieli, który minister edukacji Katarzyna Hall powołała w marcu br.

Zespół ma się zajmować przygotowaniem propozycji do nowego dokumentu nt. statusu nauczycieli. W jego skład zostali powołani przez minister edukacji przedstawiciele: Związku Województw RP, Unii Metropolii Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Miast Polskich, Unii Miasteczek Polskich, Związku Gmin Wiejskich, ZNP, oświatowej „S”, FZZ, Zespołu Doradców Strategicznych Premiera, MF, MSWiA, MNiSW, MRiRW, MKiDN, MŚ, MPiPS, MS, MON, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, Instytutu Badań Edukacyjnych, Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Rady Szkół Katolickich, Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej, OSKKO, a także byli ministrowie edukacji - posłanka Krystyna Łybacka oraz senator Edmund Wittbrodt.

Jak zaproponował MEN, tematem spotkania był zakres nowej Karty Nauczyciela. Spotkanie prowadziła wiceminister edukacji Lilla Jaroń, która na początku poinformowała, że przed Zespołem stoi poszukiwanie odpowiedzi na takie pytania, jak:
- jaki zakres powinna mieć nowa Karta Nauczyciela?
- jaki powinien być awans zawodowy nauczycieli?
- jak powinien wyglądać czas pracy szkoły i nauczycieli?
- kogo ma obejmować nowa Karta Nauczyciela?
- jakie powinny być warunki pracy nauczyciela?
- jaki powinien być status zawodowy dyrektora szkoły?

Wiceminister zaproponowała także terminarz i tematykę kolejnych spotkań. Następnie pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji przedstawili materiał o „Statusie zawodowym nauczycieli w Europie” na przykładzie wybranych krajów (Hiszpania i Portugalia), natomiast pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentowali materiał „Porównanie międzynarodowe regulacji zawodu nauczyciela” (prezentacje te MEN ma udostępnić w wersji elektronicznej).

ZNP reprezentowali Sławomir Broniarz, prezes Związku oraz wiceprezesi ZG ZNP Jarosław Czarnowski i Krzysztof Baszczyński.

Już na samym początku posiedzenia zespołu, szef ZNP poinformował o zastrzeżeniach Związku, przesłanych do MEN 12 kwietnia br. dotyczących zasadności i trybu powołania zespołu oraz o uwagach do protokołu, który powstał po pierwszym spotkaniu w marcu.

– Dlaczego zespołem ma kierować osoba zatrudniona w ministerstwie? – mówił. – Dlaczego resort edukacji jest przekonany, że Kartę Nauczyciela należy zmienić, napisać od nowa. Czy są badania na ten temat, które pokazują skutki funkcjonowania tej ustawy? – pytał.

Prezes ZNP przedstawił także wyniki referendum ZNP, które od 19 kwietnia do 20 maja 2010 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego przeprowadził w szkołach i placówkach oświatowych. Referendum dotyczyło ewentualnych zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Na pytanie „Czy Karta Nauczyciela, tak jak obecnie, powinna na szczeblu centralnym określać pragmatykę zawodową nauczycieli, w tym między innymi czas pracy, wynagrodzenie, formy zatrudnienia i świadczenia socjalne?” odpowiedzi udzieliło 259.318 nauczycieli z całej Polski. Twierdząco odpowiedziało 255.755 osób. Natomiast 3.563 osób wybrało odpowiedź „nie”.

- Wiele razy na tym spotkaniu słyszeliśmy, że Kartę trzeba zmienić, napisać od nowa. Zapytaliśmy więc samych zainteresowanych – nauczycieli – czy chcą zmiany. Zdecydowana większość z nich uważa, że Karta powinna pozostać w obecnym kształcie – mówił prezes ZNP.

Podczas spotkania zespołu inne zdanie w tej kwestii reprezentowali przedstawiciele szkół niepublicznych, katolickich, samorządowcy oraz dyrektorzy z OSKKO. Wg nich, Kartę należy zmienić, szczególnie w punktach dotyczących pensum, awansu zawodowego i rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielami.

Sławomir Broniarz, prezes ZNP przypomniał po raz kolejny, że Związek nie zgadza się na likwidację Karty bądź na napisanie tej ustawy na nowo. – Jest kilka kwestii, które wymagają nowelizacji w Karcie, np. art. 30 czy 42 i o tym możemy rozmawiać – podkreślił.
Kolejne spotkanie ma się odbyć 23 czerwca.