List do Prezesów Okręgów ZNP

Plik umieszczono na stronie 15. 05. 2010 r.

 

BP/MK/05/2010
Warszawa, 13. 05. 2010 r.

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Miło mi poinformować, że 11 maja 2010 r. Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zarejestrował Komitet Inicjatywy Ustawodawczej o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej. Związek Nauczycielstwa Polskiego informację o zarejestrowaniu komitetu otrzymał z Kancelarii Sejmu 12 maja br. - Postanawiam o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy z dnia … o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – napisał marszałek w swoim postanowieniu nr 39 z dnia 11 maja br.

To oznacza, że na zebranie minimum 100 tysięcy podpisów po projektem inicjatywy i złożenie ich w Sejmie mamy trzy miesiące od daty wydania postanowienia marszałka. Jednak wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że w czasie wakacji zbieranie podpisów będzie utrudnione, dlatego pragnę zachęcić Okręgi i Oddziały ZNP do zorganizowania już teraz regionalnej kampanii promującej inicjatywę.

Akcję na rzecz inicjatywy „Przedszkole dla każdego” może zainaugurować konferencja prasowa Zarządu Okręgu, podczas której Prezes poinformuje za pośrednictwem mediów społeczność lokalną m.in. o:
- zarejestrowaniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej i rozpoczęciu akcji zbierania podpisów pod inicjatywą,
- założeniach inicjatywy (finansowanie przedszkoli z subwencji oświatowej i obniżenie wieku przedszkolnego do 2 r.ż.),
- organizacjach pozarządowych, które popierają inicjatywę ZNP,
- sytuacji dzieci w wieku przedszkolnym w regionie (np. o brakujących miejscach w przedszkolach) oraz zwróci się z prośbą o składanie podpisów pod inicjatywą.
Podczas konferencji należy podać adresy siedzib ZNP w województwach, w których będzie można składać podpisy.

Niektóre Okręgi ZNP mają w swoich planach także zbieranie podpisów na głównych ulicach miast. Z ich doświadczenia wynika, że jest to bardzo skuteczna metoda.
Na stronie internetowej www.znp.edu.pl dostępne są materiały o inicjatywie (projekty nowelizacji ustaw, listy, logo akcji, informacja o celach obywatelskiego projektu, organizacje wspierające akcję ZNP). Poniżej przesyłam informację o zbieraniu podpisów w pigułce.

Jeszcze raz zachęcam do aktywnego włączenia się w akcję zbierania podpisów. Wykorzystajmy każde spotkanie – związkowe i prywatne – do informowania o naszym obywatelskim projekcie inicjatywy!

Sławomir Broniarz/-/
Prezes ZNP

 

Krótko o zbieraniu podpisów

Czy można już zbierać podpisy?
Tak, można. 11 maja 2010 r. został zarejestrowany Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy z dnia … o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Od tego dnia rozpoczęliśmy zbieranie podpisów.

Ile mam czasu na zebranie podpisów?
Do 11 sierpnia 2010 r. trzeba złożyć je w Sejmie, ale w sierpniu musimy mieć jeszcze czas na liczenie i sprawdzanie list. Dlatego bardzo zależy nam na rozpoczęciu akcji promującej inicjatywę już teraz. Im więcej uda się nam zebrać podpisów przed końcem tego roku szkolnego, tym lepiej! Dlatego bardzo zachęcamy do propagowania obywatelskiego projektu w maju i czerwcu!

Ile podpisów potrzebujemy?
Zgodnie z ustawą 100 tys., ale w praktyce więcej ok. 140 tys., bo część z nich może zostać zakwestionowana z powodu błędów np. w kodzie. Dopiero po zebraniu i złożeniu tych podpisów, Sejm zajmie się projektem inicjatywy.

Gdzie można zbierać podpisy?
Wszędzie, ale przede wszystkim w siedzibach ZNP w całej Polsce (prosimy o podanie do publicznej wiadomości adresów ogniw ZNP, które zbierają podpisy).

Kto może się podpisać?
Każdy pełnoletni obywatel RP posiadający numer PESEL.

Co trzeba mieć, by zbierać popisy?
Formularz do podpisów, czyli listę, którą można pobrać ze strony www.znp.edu.pl (pobierz wykorzystując link na dole strony) i projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego do wglądu dla osób zainteresowanych.

Co zrobić z wypełnioną listą?
Wysłać do siedziby Zarządu Okręgu ZNP w swoim województwie lub do Zarządu Głównego ZNP (00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8) z dopiskiem: INICJATYWA.
Uwaga! Listy z podpisami nie można przesyłać faxem!

Co jeśli na liście znajduje się tylko kilka podpisów?
Listy nie muszą być wypełnione do końca. Liczy się każdy podpis, więc nawet taką listę warto wysłać do ZNP, choć zachęcamy do szerokiego promowania inicjatywy!

POBIERZ:
1. Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy - wzór (plik .doc)
2. Projekt inicjatywy obywatelskiej - (plik .doc)