Wyjaśnienie dotyczące artykułu „Nawet złego nauczyciela nie można zwolnić” (Dziennik Gazeta Prawna)

Plik umieszczono na stronie 25. 04. 2010 r.

 

W związku z publikacją artykułu „Nawet złego nauczyciela nie można zwolnić” (21. 04. 2010 Dziennik Gazeta Prawna) autorstwa pana Artura Radwana, w którym czytamy m.in., że:
- „dyrektorzy szkół, mimo że odpowiadają za jakość kształcenia, w praktyce nie mogą zwolnić źle uczących nauczycieli”;
- „dyrektorzy szkół mają duże zastrzeżenia do systemu awansowania nauczycieli, który gwarantuje im Karta Nauczyciela. Uważają, że stopień awansu nie przekłada się na jakość kształcenia”;
- „dyrektorzy, którzy chcą zwolnić nauczyciela, mają z tym ogromne trudności”;
Związek Nauczycielstwa Polskiego wyjaśnia, że ustawa Karta Nauczyciela nie jest żadną przeszkodą w rozwiązywaniu stosunków pracy z nauczycielami, którzy źle wykonują swoją pracę.

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt.5 ustawy Karty Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania ulega rozwiązaniu m.in. w razie uzyskania negatywnej oceny pracy dokonywanej w trybie i na zasadach określonych w art. 6a. Negatywna ocena pracy nauczyciela może być również przyczyną rozwiązania umowy z nauczycielami zatrudnionymi na czas nieokreślony (art. 27 ust.3 ustawy Karta Nauczyciela).

Natomiast w sprawie systemu awansu zawodowego nauczycieli Związek wypowiada się od lat, postulując wprowadzenie koniecznych zmian. Już w 2002 r. w dokumencie „Pakt dla edukacji” ZNP podkreślał, że należy wprowadzić „mechanizmy warunkujące sprawne funkcjonowanie systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli”. – Obecna koncepcja awansu zawodowego, która miała podjąć ten problem wymaga głębokiej korekty – postulował już osiem lat temu Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Magdalena Kaszulanis
Rzeczniczka prasowa ZNP