Karta nauczyciela zagrożona!

Plik umieszczono na stronie 24. 03. 2010 r.

 

Rozpoczęto prace nad nowym dokumentem dotyczącym statusu zawodowego nauczycieli

- Uważam, ze nauczyciele zasługują na nowoczesną, napisaną przejrzystym językiem Kartę Nauczyciela. Niech stworzenie takiego dokumentu będzie naszym wspólnym celem - powiedziała minister Katarzyna Hall na dzisiejszym (24 marca) spotkaniu nowo powołanego Krajowego Zespołu ds. statusu zawodowego nauczycieli. - O tym, co miałoby się znaleźć w nowym dokumencie, zdecydują członkowie zespołu. To oni w toku wspólnych prac wypracują propozycje założeń do zmian prawnych - podkreśliła minister.

Powołany dziś zespół będzie dyskutować o kształcie i kierunkach prac nad nowym dokumentem regulującym status zawodowy nauczycieli. Będą go tworzyć przedstawiciele samorządów, strony rządowej, partnerów społecznych, środowisk oświatowych i naukowych oraz parlamentarzystów - byłych ministrów edukacji.

Uczestnicy dzisiejszego spotkania podkreślali, że nowoczesny system awansu powinien mieć charakter motywujący, umożliwiający wyróżnianie nauczycieli o najwyższych kwalifikacjach i doświadczeniu, szczególnie zaangażowanych w wykonywanie powierzonych obowiązków zawodowych oraz zachęcać młodych ludzi do pracy w szkole.

Status zawodowy nauczycieli w Polsce reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Była ona przedmiotem wielokrotnych cząstkowych nowelizacji. W toku kolejnych zmian przepisy Karty Nauczyciela straciły wewnętrzną spójność, a tym samym jako całość nie są dostosowane do wyzwań rozwojowych stojących przed nowoczesną edukacją.

Potrzeba usprawnienia awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli stanowi również istotny element Planu rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011, zaprezentowanego w styczniu przez Premiera Donalda Tuska.

W związku z tym minister edukacji narodowej Katarzyna Hall podjęła decyzję o zainicjowaniu dialogu z partnerami, dla których istotny jest status zawodowy nauczyciela. Dialog ten będzie podejmowany na forum zespołu opiniodawczo-doradczego. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie propozycji założeń dokumentu dotyczącego statusu zawodowego nauczycieli.

Na podstawie strony www.men.gov.pl

Jaka będzie nowa Karta Nauczyciela? (prezentacja w pliku PDF)