Średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2010 r.

Plik umieszczono na stronie 19. 02. 2010 r.

 

Powołując się na art. 30 ust. 3 ustawy z dn. 26 stycznia 1982 Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami), zgodnie z ustawą budżetową na rok 2010 z dn. 22 stycznia br., Zarząd Główny ZNP informuje, że średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego będzie wynosiło od 1 września 2010 r.:
 
Nauczyciel stażysta: 2446,82 zł;
Kontraktowy: 2691,50 zł;
Mianowany: 3523,42 zł;
Dyplomowany 4502,14 zł.

Jednocześnie przypominamy, że środki przeznaczone na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zgodnie z art. 53 Karty Nauczyciela wylicza się jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym liczby nauczycieli (…) i 110 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia br.

- Podkreślam, że choć z Karty Nauczyciela wykreślono coroczność uzgadniania regulaminów, nie oznacza to wcale, że zakładowe organizacje związkowe nie mogą podjąć negocjacji dotyczących wysokości dodatków określonych w regulaminie – informuje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZG ZNP. – Kwestia ta jest jednoznaczna, gdy w regulaminie na rok 2009 zapisaliśmy czas jego obowiązywania, tj. do 31 grudnia 2009 r. W przypadku braku takiego zapisu, występujemy do przewodniczącego organu stanowiącego jst z wnioskiem o renegocjacje regulaminu.

Wiceprezes ZG ZNP dodaje, że fakt, iż nowa kwota bazowa obowiązuje do 1 września br. nie oznacza wcale, że nie możemy zwiększyć wynagrodzenia w danym samorządzie już od 1 stycznia 2010 r.