Przedszkole dla każdego - inauguracja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

Plik umieszczono na stronie 13. 02. 2010 r.

 

przedszkole dla każdego

10 lutego 2010 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczął akcję zbierania podpisów pod Obywatelską Inicjatywą Ustawodawczą (patrz link na dole informacji) dotyczącą upowszechnienia wychowania przedszkolnego.

- Chcemy, aby każde dziecko w Polsce, niezależnie od miejsca zamieszkania i zasobności portfela rodziców, miało zapewnione miejsce w przedszkolu. Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana finansowania edukacji przedszkolnej – mówił Sławomir Broniarz, prezes ZNP 10 lutego br. podczas konferencji prasowej w Warszawie. Dzisiaj placówki te są finansowane ze środków własnych samorządów, co powoduje, że w wielu gminach, szczególnie tych mniej zamożnych, nie ma nadal przedszkoli, albo ich liczba jest niewystarczająca. - Dlatego Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje objęcie wychowania przedszkolnego subwencją oświatową. Oznacza to, że gminy będą otrzymywać z budżetu państwa pieniądze na zapewnienie edukacji przedszkolnej każdemu dziecku (tak jest w przypadku nauki w szkole). Takie rozwiązanie odpowiada również nowoczesnemu spojrzeniu na edukację jako proces trwający całe życie oraz pozwala na takie planowanie i wspieranie tego procesu przez państwo, by stał się on realną i trwałą inwestycją w rozwój kapitału ludzkiego – podkreślał szef ZNP.

Przypomniał o tym, że inwestycje w kapitał ludzki od najmłodszych dają największy zwrot – są najbardziej opłacalne nie tylko dla samych dzieci, ale również dla społeczeństwa (Heckmann 2006) i w długim okresie przekładają się na wyższy poziom dobrobytu, lepsze zdrowie, niższe wskaźniki przestępczości (Lucas 2008), powołując się na rządowy raport „Polska 2030”, który podkreśla, że w Polsce liczba przedszkoli jest zdecydowanie za mała. Natomiast „Plan rozwoju i konsolidacji finansów 2010-2011” zakłada, że w Polsce 90 proc. dzieci w wieku 3-5 lat powinno chodzić do przedszkola do 2020 r. - Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest systemową, konkretną propozycją zrealizowania tego celu. Wg naszych szacunków, finansowanie przedszkoli z budżetu państwa w skali roku wyniesie ok. 1,6 mld zł – poinformował.

Związek Nauczycielstwa Polskiego proponuje również, aby prawo do wychowania przedszkolnego miały dzieci już od drugiego roku życia (dziś mają je maluchy w wieku 3-5 lat). - Uważamy takie rozwiązanie za bardzo korzystne dla rodzin, a szczególnie matek, chcących wrócić do pracy. Naszym zdaniem, rodzice powinni mieć możliwość skorzystania z opieki przedszkolnej, kiedy ich dziecko ukończy dwa lata - uzasadniał prezes Broniarz.

W 2008 r. ZNP zebrał ponad 200 tys. podpisów pod podobnym projektem, jednak posłowie nie zgodzili się na wprowadzenie jego najważniejszych założeń dotyczących sposobu finansowania przedszkoli. - Teraz Związek będzie zabiegał o szerokie poparcie Inicjatywy, by uświadomić politykom, że upowszechnienie edukacji przedszkolnej nie leży w wąsko rozumianym interesie środowiska oświatowego, ale jest ważnym problemem społecznym, przede wszystkim problemem kobiet. Jesteśmy przekonani, że im większe będzie ona miała poparcie społeczne, tym większe szanse na to, że każde dziecko w Polsce będzie mogło chodzić do przedszkola! Dlatego Wszystkich, dla których ważne jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie kobietom równych szans na rynku pracy, prosimy o wsparcie. Liczymy, że inicjatywę zechcą poprzeć m.in. organizacje kobiece oraz fundacje, stowarzyszenia wspierające dzieci i rodziny – mówił Broniarz.

Już dzisiaj inicjatywę poparli: Fundacja Feminoteka, Porozumienie Kobiet 8 Marca, Partia Zieloni 2004, Fundacja MaMa, Federacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie Aktywne Kobiety i Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego.

- Problem braku przedszkoli jest problemem nas wszystkich, nie tylko kobiet – mówiła Elżbieta Korolczuk z Porozumienia Kobiet 8 Marca. – Mamy już Orliki, teraz czas na przedszkola, z których będą mogli korzystać wszyscy, a nie tylko chłopcy – podkreśliła Joanna Piotrowska z Fundacji Feminoteka. – To jest bardzo potrzebny projekt. Obowiązkiem państwa jest wspieranie edukacji przedszkolnej – mówił Dariusz Szwed z Partii Zieloni 2004.

Przypominamy: Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza zakłada objęcie edukacji przedszkolnej subwencją oświatową oraz obniżenie wychowania przedszkolnego do 2 roku życia (nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego). Takie rozwiązanie zagwarantuje każdemu dziecku w Polsce miejsce w bezpłatnym, publicznym przedszkolu, rodzicom ułatwi sprawowanie opieki i łączenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, a także wpłynie na poprawę sytuacji kobiet na rynku pracy.

 

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza - propozycja ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - kliknij (plik doc)

Opinia ZNP ws. propozycji zmian w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i kształceniu zawodowym (plik doc)

Wzorzec listy podpisów - Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy