Konsultacje dotyczące reformy kształcenia zawodowego i ustawicznego

Plik umieszczono na stronie 21. 01. 2010 r.

 

Od 18 stycznia do 30 kwietnia w ramach konferencji regionalnych resort edukacji będzie konsultował propozycje zmian w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Znaczącej zmianie ma ulec m.in. rola poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Zakres proponowanych zmian zawierają materiały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z ich zawartością oraz zgłaszanie uwag do Zarządu Głównego ZNP – Zespołu Polityki Edukacyjnej (e-mail: zdspe@znp.edu.pl).

Materiały MEN:

1. Co warto wiedzieć o kierunkach zmian w edukacji, aby skutecznie realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego? - zawiera opis działań obecnie realizowanych i planowanych w polskiej oświacie.
KLIKNIJ TUTAJ

2. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? - zawiera wskazówki dla nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
KLIKNIJ TUTAJ

3. Założenia projektowanych zmian - Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zawiera informacje na temat projektowanych zmian dotyczących kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
KLIKNIJ TUTAJ

4. Założenia projektowanych zmian - Kształcenie zawodowe i ustawiczne - przedstawia kierunki projektowanych zmian dotyczących kształcenia zawodowego.
KLIKNIJ TUTAJ