Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego

Plik umieszczono na stronie 15. 01. 2010 r.

 

Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall podpisała 13 stycznia 2010 r. Rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Organy prowadzące szkoły, będące jednostkami samorządu terytorialnego, w terminie do 20 stycznia każdego roku, są zobowiązane do przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli, a do 10 lutego każdego roku - sporządzenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu w roku ubiegłym, w szkołach przez siebie prowadzonych. Jednorazowy dodatek uzupełniający ustalany proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, który zapewni osiągnięcie średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wypłacany będzie przez samorządy w terminie do 31 stycznia

Rozporządzenie określa sposób przygotowania sprawozdania,
opisując w szczególności:

• sposób wyliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli,
• sposób ustalania średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli,
• sposób ustalania kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli i wysokością środków, które ustawowo powinny być na ten cel przeznaczone,
• sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZOBACZ:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego - kliknij (plik pdf w nowym oknie)

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego - kliknij (plik pdf w nowym oknie)

Objaśnienie do sprawozdania - kliknij (plik pdf w nowym oknie)

Sposób ustalania wysokości jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczyciela na danym stopniu awansu zawodowego - kliknij (plik pdf w nowym oknie)