Apel ZNP ws. bibliotek szkolnych - przeczytaj i wyślij do MEN!

Plik umieszczono na stronie 13. 01. 2010 r.

 

16 grudnia 2009 r. w siedzibie Zarządu Głównego ZNP w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu roboczego reprezentującego krajową i okręgowe sekcje bibliotekarskie. Podczas posiedzenia omówiono zagrożenia wynikające z zamiarów łączenia bibliotek publicznych ze szkolnymi. Zamiary te przedstawił w ostatnim czasie minister kultury. Projekt zmian w ustawie o prowadzeniu działalności kulturalnej przewiduje zniesienie zakazu łączenia bibliotek, w tym także bibliotek szkolnych i pedagogicznych. ZNP uważa, iż powyższa inicjatywa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dla której jedynym uzasadnieniem są oszczędności w wydatkach samorządów, jest społecznie szkodliwa i powinna spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem całego środowiska nauczycielskiego i bibliotekarskiego.

Zespół dokonał analizy obowiązującego stanu prawnego określonego w prawie oświatowym, pod kątem bibliotek szkolnych. Analiza pokazała, że istnieje konieczność nowelizacji niektórych aktów prawnych. Zmiany prawne, które proponuje ZNP zabezpieczą szkoły przed wyłączeniem z ich struktury bibliotek, które według nas są integralną częścią szkoły i wypełniają rozliczne funkcje, polegające nie tylko na wypożyczaniu i udostępnianiu księgozbiorów.

Zespół zwraca się również do wszystkich rad pedagogicznych i nauczycieli bibliotekarzy o przesyłanie poniższego apelu na adres e-mail Ministerstwa Edukacji Narodowej: informacja@men.gov.pl.

APEL

Nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych żądają:

• jednoznacznego zapisu w ustawie o systemie oświaty zapewniającego istnienie w szkole biblioteki szkolnej jako pracowni interdyscyplinarnej,

• wydania rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania bibliotek szkolnych,

• nowelizacji rozporządzenia o ramowych statutach szkół publicznych, dotyczącego określenia szczegółowych warunków pracy bibliotek szkolnych.