Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela

Plik umieszczono na stronie 18. 12. 2009 r.

 

8 grudnia 2009 r. prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, która wprowadza lepsze metody ochrony nauczycielskich średnich wynagrodzeń.

Zmiany w Karcie uchwalił trzy tygodnie temu Sejm. Nowa Karta przesunęła też terminy obliczania i wypłacania nauczycielom wyrównań za niedotrzymanie średnich wynagrodzeń (z 31 grudnia danego roku na 31 stycznia roku następnego) oraz sporządzania stosownego sprawozdania (z 10 stycznia na 10 lutego).

ZNP udało się ponadto przekonać posłów, by wprowadzili do Karty inne, postulowane przez Związek zmiany. Co udało się wywalczyć?

• dodatki wyrównawcze dostaną wszyscy nauczyciele, a nie tylko ci zatrudnieni w końcu grudnia danego roku. Dotychczasowe przepisy powodowały, że jeśli jakiś nauczyciel zwolniłby się ze szkoły np. we wrześniu, to dodatku nie otrzymałby, choć przez 9 miesięcy w roku samorząd płaciłby mu mniej niż powinien. Na dodatek mógłby natomiast liczyć nauczyciel zatrudniony we wrześniu, choć przepracowałby tylko 4 miesiące w danym roku.

• sprawozdania z wypłaty nauczycielom średnich wynagrodzeń będą musiały składać do regionalnych izb obrachunkowych wszystkie samorządy, a nie tylko te, które wypłaciły nauczycielom dodatki wyrównawcze. Dzięki temu samorządy będą skuteczniej kontrolowane.

• jednorazowy dodatek za np. 2009 rok wypłacony w 2010 r. nie będzie wpływał na średnie wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku. Dzięki temu uniknięto groźby sztucznego „podbijania” wysokości nauczycielskich pensji.

• wiceminister edukacji Krystyna Szumilas zapewniła publicznie, że na początku 2010 r. w Sejmie pojawi się projekt ustawy gwarantujący wypłacanie średnich wynagrodzeń także nauczycielom pracującym w szkołach rządowych.

Posłowie wpisali także do Karty formułowany przez ZNP od roku postulat, by Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało rozporządzenie określające sposób wyliczania średnich wynagrodzeń i wzór sprawozdania do RIO.

(PS, glos.pl)