Uroczystości z okazji 90-lecia wprowadzenia powszechnego nauczania i 70. rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej

Plik umieszczono na stronie 22. 10. 2009 r.

 

22 października 2009 r. odbyły się w Łodzi uroczystości z okazji 90-lecia wprowadzenia powszechnego nauczania i 70. rocznicy powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Miejskiej – Tomasza Kacprzaka i prezesa Okręgu Łódzkiego Związku Nauczycielstwa Polskiego – Marka Ćwieka do Dużej Sali Obrad Rady Miejskiej w Łodzi przybyli między innymi: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - Sławomir Broniarz, Wicewojewoda Łódzki Krystyna Ozga, Wiceprezydent Łodzi Maria Maciaszczyk, Łódzki Kurator Oświaty Wiesława Zewald, parlamentarzyści, łódzcy radni, członkowie ZNP, nauczyciele i młodzież szkolna.

- Wartości, jakimi kierowali się nauczyciele Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, winny stanowić podstawę wychowawczą w polskiej szkole. Poświęcenie, zaangażowanie nauczycieli TON jest wyjątkowo ważnym świadectwem dla młodych ludzi, podkreśliła Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

Nauczyciele tajnego nauczania z województwa łódzkiego otrzymali listy gratulacyjne i medale okolicznościowe. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Władysław Chebowski, Maria Jończyk, Stanisława Kabalska, Mieczysława Kowalska, Stanisław Urbaś, Helena Pałetko, Anna Zalewska i Anna Wojdowska. Nauczycielom TON podziękowania złożyli Minister Edukacji Narodowej i prezes ZNP.

Zarząd Okręgu Łódzkiego ZNP przyznał Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty Medal TON za podjęcie działań upamiętniających 90–lecie wprowadzenia powszechnego nauczania i 70. rocznicę powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

Druga część obchodów jubileuszy odbyła się w Zespole Szkół ZNP w Łodzi przy ul. Scaleniowej, który otrzymał imię Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Spotkanie zakończyły występy artystyczne w wykonaniu uczniów ZS ZNP.

W związku z jubileuszem TON, rok 2009 został ustanowiony przez ZNP Rokiem Tajnej Organizacji Nauczycielskiej - zbiega się to z ogłoszeniem przez Ministerstwo Edukacji Narodowej roku szkolnego 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej.

Pobierz prezentację zawierającą materiały związane z rocznicami (30 Mb)